Skip to main content
SHOW DETAILS
Prior Page
eye
Title
Date Archived
Creator
GETchan Communist Music Archive
by Comrade Faust
movies

eye 78

favorite 2

comment 0

0:04 - Joseph Stalin Theme 3:18 - Errajandaa Charitha Pata 6:27 - Chinta Chettu 11:59 - యువతను ఉర్రుతలాడించే ఎర్రజెండ పాట 18:26 - Camrede Punem Linganna 24:08 - పోరాడే ధీరులకు పోరు మార్గం 28:07 - Errajanda Errajandaa 34:32 - కమ్యూనిజం పిలుస్తుంది కదిలిరా సోదరా 41:08 - Sundaraiah 45:01 - అమ్మ ఓ ఎర్రని...
Topics: India, Telangana, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by American-Internationalist
movies

eye 64

favorite 0

comment 0

Virtually all songs were produced by PCV (Communist Party of Venezuela/Partido Comunista de Venezuela) members either singing at party meetings or recording without party oversight. A notable exception is Judith Reyes who sings the F.A.L.N. ( Armed Forces of National Liberation/Fuerzas Armadas de Liberación Nacional) bonus song, a revolutionary militant group that was once the militant wing of the PCV before splitting and forming a party apparatus of its own, the PRV (Party of the Venezuelan...
Topics: Venezuela, PCV, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 47

favorite 0

comment 0

Trabalhadores do mundo, uni-vos! 0:00 Angola Avante! (Forward, Angola!) 2:05 Hino do MPLA (Anthem of the MPLA) 2:45 Avante o Poder Popular (Forward, People's Power) 5:50 Invasores de Angola (Invaders of Angola) 8:20 Estrangeiro (Foreigner) 14:45 Ministro Gatuno (Minister of Theft) 17:50 Poema (Poem) 20:55 Comandante Gika (Commander Gika) 25:15 Angolano Segue em Frente (Angolan Marches Forward) 28:45 Camarada (Comrade) 33:15 Independência (Independence) 37:10 Tributo Neto (Tribute to Neto)...
Topics: Angola, MPLA, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by Comrade Faust
movies

eye 414

favorite 3

comment 0

Most songs are about or performed by the EPLF. 0:04 Tefono F 3:08 ትግርኛ ሙዚቃ ብ ተፎኖ - ጽንዓት 7:43 ተኽለ ከፍለ-ማርያም (ወዲ ትኹል) 11:55 Martyr Tegadaly Gebreselassie 15:46 Tegadalet 20:21 Unknown 24:55 Wedi Tukul 28:57 Alganesh 32:35 Tefono 37:15 Wedaje Gura 39:53 Tegadalit 44:06 ጟል ኣንክረ 47:37 Fihira Menisey 52:45 Leah Goitom 56:42 Isayas Asfaha 1:01:38 Wedi Shawl
Topics: Eritrea, EPLF, Independence, Socialism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 64

favorite 0

comment 0

I hope you like folk music, because I know I do. 0:00 Ој, свијетла мајска зоро / Oj, svijetla majska zoro (Oh, Bright Dawn of May) 2:23 Сиви соколе / Sivi sokole (Oh, Gray Falcon) 5:06 Док збори Тито / Dok zbori Tito (While Tito Speaks) 8:38 Дивни Титоград / Divni Titograd (Wonderful Titograd) 12:16 Без извора нема воде / Bez izvora nema vode (Without the Source There Is No Water) 15:15 Историјски плотуни /...
Topics: Yugoslavia, Montenegro, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by American-Internationalist
movies

eye 53

favorite 0

comment 0

Majority of the songs are from the Canadian Communist League 0:00 Chantons l'unité! (Sing of Unity!) 1:00 Appel du Komintern (Comintern) 3:08 The Red Flag 6:17 Arise Proletarians 10:12 Death to the Traitors 13:09 Levesque Doesn't Wear His Specs 16:25 Les Partisans (Song of the Partisans) 19:13 Oui les femmes (Rise Up Women) 22:08 La Disputeuse (The Quarreler) 24:21 Gigue du 8 mars (March 8th Jig) 28:53 Norman Bethune 32:35 Chant de Staline (Song of Stalin) 36:16 Oh Albania, Red Star that Burns...
Topics: Canada, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by Comrade Faust
movies

eye 81

favorite 1

comment 0

A lovely selection of songs in Arabic, French and Tamazigh. Bella Ciao is in Italian. 0:04 L'Internationale/نشيد الأممية الجزائر 1:31 انا عمري ما كنت مسؤول 8:06 Shab el Parti 13:11 Algérie 17:03 Algérie 21:33 école Algérie 26:44 Les rebelles 31:22 Bni Qsourek 35:21 Ma ɛand-na Ma ɣanni-na 40:05 Hommage à Kateb Yacine 45:06 L'un s'appelait Kateb, l'autre Yacine 54:44 Bella Ciao 59:13 La Palestine
Topics: Algeria, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by American-Internationalist
movies

eye 57

favorite 0

comment 0

Some songs were downloaded from the Libre party's website, however I could not find artist names for some of them. Himno de la Resistencia de Honduras was written and produced by Grup Abiayala as the anthem for the FNRP (National Popular Resistance Front/Frente Nacional de Resistencia Popular), an organization of grassroots, worker, leftist along with liberal center political organizations opposed to the 2009 presidential coup. The FNRP founded the Liberty and Refoundation Party/ Libertad y...
Topics: Libre, Honduras, Socialism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by missyoy
movies

eye 93

favorite 0

comment 0

Timestamps: 0:00 Pandaigdigang Awit ng Manggagawa 2:02 Awit ng Rebolusyonaryo 4:23 Babaeng Walang Kibo 8:02 Gumising ka, Kabataan 9:25 Manggagawa at Magbubukid 10:43 Kung Tuyo na ang Luha Mo, Aking Bayan 15:00 Ang Gerilya kung Orasyon 18:00 Sulong, Gerilyerong Sandatahan 20:42 Awit sa Paglikha ng Bagong Filipinas (Tindig, aking Inang Bayan) 22:33 Excerpt from Pasyun ding Talapagobra (I Kristo Sosyalista Ya) 37:43 Pandaigdigang Awit ng Manggagawa
Topics: PKP-1930, Philippines, Socialism, Communism, Music, Compilation
The anthem of the Revolutionary Armed Forces of Colombia-People's Army (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo), still used by FARC dissidents since picking back up arms in 2019 after much of the movement laid them down in 2017. This is the newer of two versions, this version changing two verses from the original: "Compañeros de las FARC" ("Comrades of the FARC") became "Guerrilleros de las FARC" ("Guerrillas of the FARC") and...
Topics: Colombia, FARC, Anthem, Guerrilla, Socialism, Communism, Music
A Chinese song written for the Great Leap Forward and later modified for the Cultural Revolution, having been translated into English and Spanish for use by foreign movements. Chinese version: https://youtu.be/LT7a8V3HNcM English version: https://youtu.be/3OHTgn4lhCo Spanish version: https://youtu.be/nhZfQ6xzf2k Performer: GETchan People's Choir and Orchestra (盖特昌人民合唱团和管弦乐团) Composer/Lyricist: Li Jiefeng (李劫夫) Year Written: 1962 Image: Chinese poster "To go...
Topics: China, Mao Zedong, Maoism, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
by Comrade Faust
movies

eye 33

favorite 0

comment 0

Next up on the list of countries you weren't expecting... 0:04 Morgunsöngur (Songs of Tomorrow) 1:29 Internasjónalinn (The Internationale) 3:02 Bönnum verkföll (Prohibition Strikes) 6:49 Hvers vegna þegjum við þunnu hljóði 9:27 Þyrnirós 12:21 Í Víðihlíð 15:41 Deli að djamma 16:33 Einstæð móðir í dagsins önn 19:38 Íslands fátæklingar (1101 árs) 21:05 Áfram stelpur (Í augsýn er nú frelsi) 24:54 Unknown 26:10 Söngur um kvenmannslausa sögu Íslendinga 28:26...
Topics: Iceland, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 284

favorite 2

comment 0

I found this on a sketchy Russian website while looking for an instrumental version. Didn't find it anywhere else, so I figured I'd post it. Viruses galore.
Topics: Anarchism, Ukraine, Nestor Makhno, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 38

favorite 0

comment 0

A guitar instrumental of the anthem of Argentina's former main guerrilla movement, the ERP.
Topics: Argentina, ERP, Guerrilla, Anthem, Socialism, Communism, Music, Instrumental
GETchan Communist Music Archive
by Comrade Faust
movies

eye 109

favorite 0

comment 0

Schwarze im Winde flatternde Fahnen! Credit to 'so much for the tolerant left' for translating some of the titles for me. 0:04 - Auf die Barrikaden [To the barricades] 2:27 - Hinter den Barrikaden [Behind the barricades] 5:48 - Schade, dass Beton nicht brennt [It's a shame that concrete doesn't burn] 8:02 - Diese Stadt, dieses Land [This city, this country] 11:03 - Konsequenter [More consistent] 14:22 - Abend in der Stadt [Evening in the city] 19:44 - Karrierelied [Career song] 22:55 - Was...
Topics: Germany, Anarchism, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 70

favorite 0

comment 0

Trabalhadores do mundo, uni-vos! 0:00 Viva, Viva a FRELIMO (Long Live, Long Live FRELIMO) 0:34 A Internacional (The Internationale) 1:20 Hino da FRELIMO (Anthem of FRELIMO) 2:54 Unidade (Unity) 4:56 Avante, Povos Oprimidos (Forward, Oppressed Peoples) 8:13 Hino da Mulher Moçambicana (Himn of Mozambican Women) 10:56 Exaltemos Mondlane (We Exalt Mondlane) 13:16 Comemoremos o 25 de Setembro (We Commemorate the 25th of September) 16:04 Africa Im Luta (Africa in Struggle) 19:38 Vinte e Cinco de...
Topics: Mozambique, FRELIMO, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 32

favorite 0

comment 0

Revolutionary Calypso! Most songs are focused on anti-colonial liberation. Two notable songs 'Free Grenada' and 'Saga of the People's Revolutionary Army' exist, but I could not find recordings for them. 0:04 - Brand New Revolution 9:14 - Dis Place Nice 14:08 - Better Days Are Coming 20:54 - Ism Schism 27:57 - Black Power 32:18 - Stay Up Zimbabwe 39:29 - Life is a Stage 43:41 - Ah Done With Dat 50:30 - Three Blind Mice 56:19 - Burn Dem
Topics: Trinidad and Tobago, Socialism, Music:Compilation, One Hour
New version: https://youtu.be/6SK9p7DFuSw I've wanted to do a JNA medley for a while, and here it finally is! Inspired by DeroVolk's style, as usual. I should probably get my own style for these medley videos eventually. 0:00 Хеј Војници, Ваздухопловци/Hej Vojnici, Vazduhoplovci (Hey Soldiers, Airmen) 0:52 Море и Морнари/More i Mornari (Sea and Sailors) 1:48 Пешадијо, Пешадијо/Pešadijo, Pešadijo (Infantry, Infantry) 2:40 Сви Смо...
Topics: Yugoslavia, Yugoslav People's Army, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 84

favorite 0

comment 0

La Patrie ou la mort, nous vaincrons!
Topics: Burkina Faso, Thomas Sankara, Communism, Socialism, Music
A Yiddish folk song which sings against the ideas espoused by Zionists. This version includes verses translated into English by Daniel Kahn and into Russian by Psoy Korolenko. Performer: Oy Division (אוי דיוויז'ן), Daniel Kahn (Дэниел Кан), Psoy Korolenko (Псой Короленко) Year Recorded: 2008 Composer/Lyricist: Ts. Lakhman (Ц. Лахман) Year Composed/Written: 1931 Source: Album "The Unternationale"
Topics: Yiddish, Bundism, Anti-Zionism, Socialism, Communism, Music
So apparently Fascistball watches my channel. I'm honoured.
Topics: Anarchism, Ukraine, Nestor Makhno, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
by Comrade Faust
movies

eye 29

favorite 0

comment 0

All songs are in Malagasy. 0:04 Ny Internasionaly (The Internationale) 1:22 Fandresena (Victory) 4:46 Mailo Isika (We are alert) 12:47 Mitsangana ry tanora (Get up, young people) 16:17 Jomaka miavo 20:03 Vahoaka 24:20 Ampitampitao 28:15 Jomak Ampama 32:44 Ramalala 37:00 Iao 40:57 Tiako Rafozako 44:23 Bal Kabosy 48:42 Sekosy Sakosy 52:54 He Doda 55:53 O ié ! Revolisiona
Topics: Madagascar, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 51

favorite 1

comment 0

Huge thanks to Piggy Dack for not just help with the lyrics,  but all the extra information provided that you can find below: ==Description (English ver.)== This song was made around 1950. At that time, in Japan, The Japanese communists were taking part in a political campaign called the "Utagoe Movement", which is a popular and democratic music movement. This song is also one of the songs made as part of the movement. ≪Click here for details on Utagoe Movement...
Topics: Japan, Japanese Communist Party, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 89

favorite 1

comment 0

Proletariërs aller landen, verenigt u! Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ! = 0:00–5:58 Anthems = 0:00 Ons Belgisch Volkslied (Our Belgian Anthem) 1:06 De Internationale [Vlaams] (The Internationale [Flemish]) 3:20 L'Internationale [Walon] (The Internationale [Walloon]) = 5:58–31:41 Flanders = 5:58 Ik Zing Van De Dagen (I Sing of the Days) 8:36 Eenheidsfrontlied (United Front Song) 11:16 Marianne 14:15 Het Vogeltje (The Bird) 16:28 Oh Fataliteit (Oh Fatality) 18:56 Waar Bleefde...
Topics: Belgium, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by Sp00n .exe
movies

eye 52

favorite 0

comment 0

1 hour of Communist songs from Czechoslovakia + Czech Republic - please do not hang me (looking at you /pol/acks) -Song List- 0:00:00 - 0:02:26 Internacionála 0:02:25 - 0:07:30 Kupředu, zpátky ni krok 0:07:30 - 0:09:43 Kamarádi 0:09:43 - 0:12:56 Rudý prapor 0:12:56 - 0:16:06 Rozkvetlý den 0:16:06 - 0:19:21 Dobrý den 0:19:21 - 0:22:48 Zítřek je náš 0:22:48 - 0:26:12 Zemědělská 0:26:21 - 0:31:53 Píseň o věčných dvou 0:31:53 - 0:35:02 Pochod sportovců 0:35:02 - 0:37:11 Pochod...
Topics: Czechoslovakia, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by Proud Communist
movies

eye 73

favorite 1

comment 0

~TRACKLIST~ 00:00 Internacionálé (Hungarian Internationale) 01:39 Felszabadulás dala (Song of Liberation) 03:39 A Párttal, a néppel (With the Party and the People) 06:49 DIVSZ induló (March of the Youth) 10:07  Amúri partizánok (Partisan Song) 12:00 Bécsi munkásinduló (White Army, Black Baron) 13:44 Munkásőr induló (Workers' Miltia March) 15:02 Fel Vörösök, Proletárok! (Rise up Reds and Proletarians) 16:59 Vörös Csepel (Red Csepel) 19:44 Zengjük a dal (Let's sing the Song)...
Topics: Hungary, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
Side note; while the song is in Vietnamese, "samaki" (សាមគ្គី or ສາມັກຄີ) is a Khmer and Lao word meaning "unity" or "solidarity". For example, the People's Republic of Kampuchea had collective work groups called "krom samaki" (ក្រុមសាមគ្គី), usually translated as "solidarity groups", in which agricultural production was organized collectively. Performer: FM Band (Nhóm FM) Composer: Chan Chea...
Topics: Kampuchea, Cambodia, Vietnam, Laos, Friendship, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
by Hwasong
movies

eye 52

favorite 0

comment 0

Evo es pueblo 0:00 - Katari la rebelión, Evo la revolución (Katari the Rebellion, Evo the Revolution) 3:50 - Volveremos y seremos millones (We Will Return and We Will Be Millions) 8:11 - Se Siempre, Evo Presidente (Forever, President Evo) 12:01 - Dia De La Revolucion (Day of the Revolution) 16:18 - Proceso de cambio (Process of Change) 19:27 - No Volverán (They Will Not Return) 23:37 - Un nuevo mañana (A New Tomorrow) 26:21 - El trencito (The Little Train) 29:25 - Evo guerrero (Warrior Evo)...
Topics: Evo Morales, Bolivia, Socialism, Music, Compilation, Two Hours
The East Is Red - one of China's most well-known revolutionary songs - in the Mongolian language. Something interesting to note is how many of the words are derived from Mandarin terms, such as "Zünkhuva" from "Zhōnghuá" (China), "Züshi" from "Zhǔxí" (Chairman), and "Güntsenden" from "Gòngchǎndǎng" (Communist Party). Digitised by me from a small red flexi-disc containing The Internationale on one side and The East Is Red on...
Topics: Inner Mongolia, China, Mao Zedong, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 94

favorite 2

comment 0

Ni dieu, ni maître ! 0:00 La Révolte (The Revolt) 4:40 L'Internationale Noire (The Black Internationale) 7:30 Dynamite 10:50 Les Pavés (The Pavers) 13:25 Heureux Temps (Happy Times) 18:10 A Biribi (To Biribi) 21:05 Le Père La Purge (Father Thepurge) 23:00 Les Fayots (The Bootlickers) 26:05 Le Père Duchesne (Father Duchesne) 28:25 La Ravachole (The Ravachole) 30:32 Ravachol 33:20 Juillet 1936 (July 1936) 36:50 Anarchie Vaincra (Anarchy Will Win) 40:20 La Makhnovtchina (The Makhnovist) 43:45...
Topics: France, Anarchism, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 66

favorite 0

comment 0

Pretty sure you guys saw this coming after Nepal and India. 0:00 আমরা করব যায় (We Shall Overcome) 2:43 গাও ইন্টারন্যাশনাল (The Internationale) 4:03 আমি যে দেখেছি সেই দেশ (I Saw That the Land) 7:06 ওরা আমাদের গান গাইতে দ্যায় না (They Do Not Do the Singing) 10:43 এলোরে দিন এলো আবার রক্তেরাঙ্গা...
Topics: Bangladesh, One Hour, Music, Compilation, Socialism, Communism, Maoism
GETchan Communist Music Archive
by Proletkult - Proletarian Culture
movies

eye 125

favorite 1

comment 0

☭ Ska ~ Rocksteady ~ Reggae ~ Dub ~ Dancehall ☭ Victim of Capital - The Time Has Come (00:00) Max Romeo - Poor Man's Life (3:04) Skatalites - Fidel Castro (6:53) Chinese Connection Dub Embassy - Tyrant (10:10) People's War - For the Revolution (14:46) Jonnygo Figure - Revolutionary Youth (17:51) Steel Pulse - Worth His Weight in Gold (22:14) Mahom (Ft. Ital Roots Player) - No War (26:49) Macka B - Who Are The Terrorists? (31:37) Johnny Ringo - Special Request to the Worker (39:12) Sistema...
Topics: Reggae, Revolution, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
Instrumental version of the anthem of the JNA, also known as "Moj Je Otac Bio Partizan" (My Father Was a Partisan). Performer: Zabavni Orkestar RTB / Забавни Оркестар РТБ Year recorded: 1977 Composer: Branko Karakaš / Бранко Каракаш Source: https://youtu.be/BcMYbq9T9MI?t=1h18m37s
Topics: Yugoslavia, Yugoslav People's Army, Socialism, Communism, Music, Instrumental
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 43

favorite 0

comment 0

Today marks 150 years since the end of the Paris Commune. However, the memory of their revolution lives on. This is a song written in the aftermath of the October Revolution to honour the struggle of the Communards that had already taken place nearly 50 years prior. Performer: Moscow State Choir (Государственный Московский Хор) Year Recorded: 1976 Composer: Aleksandr Mitushin (Александр Митюшин) Year Composed: 1920 Lyricist: Vasily Kniazev...
Topics: Paris Commune, Soviet Union, USSR, Socialism, Communism, Music
This video was made in collaboration with the AvanteCamarada YouTube channel: https://www.youtube.com/user/BPS61611
Topics: Portugal, Portuguese Communist Party, Communism, Socialism, Music
Russian version of "Brother, Can You Spare a Dime?", an American song from the Great Depression that was nearly banned for being "anti-capitalist propaganda".
favorite ( 1 reviews )
Topics: United States, USA:Great Depression, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 45

favorite 0

comment 0

You asked for it, so here it finally is. 0:00 We Belong To The Union 3:13 The Internationale 5:47 With These Arms 11:36 Pig Iron Bob 14:05 Right That Time 18:12 Boonaroo 20:18 I Can't Abide 23:59 Bucket O' Rust 27:30 Justice Delayed 30:23 Black Armband 35:30 Thirty Ton Line 41:12 The Birchgrove Park 44:08 Anti Fouling Roll 47:33 The World's Best Judge 50:52 The Judge And The Shipowner 52:14 The Sailor Home From The Sea 55:28 Ship Repairing Men 58:03 Solidarity Forever
Topics: Australia, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
For my return, I see it fitting to start things off with the anthem of the now-defunct socialist Dutch radio station, the VARA (Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs). I previously posted a video of the second stanza and chorus, which in turn I had gotten from a Kampflieder.de video before that channel was taken down. Since then I have managed to get my hands on the first and third stanzas, so I pieced them together to finally get a full version of this great anthem. Original upload date: 6...
Topics: VARA, Radio, Netherlands, Anthem, Socialism, Communism, Music
A Japanese version of "The People of Yanbian Love Chairman Mao", a song written for Mao Zedong's visit to Yanbian in 1971 which became so popular after the fact that it was translated from its native Korean into multiple languages, including Mandarin, Tibetan, and Mongolian....
Topics: Mao Zedong, Yanbian, China, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 34

favorite 0

comment 0

Sectarianism: The biggest threat to leftism.
Topics: Communism, Socialism, Sectarianism, Anti-Sectarianism, Anarchism, Leftism
Following the Russian Revolution, variants of "The Marseillaise" came to be sung all over the former Russian Empire, with the "Worker's Marseillaise" and "Russian Marseillaise" being among the most popular within Russia proper. Meanwhile, Ukrainians used this version, which is a more direct translation of the original French song. Performer: Mykhailo Zazulyak (Михайло Зазуляк) Year Recorded: 1919 Composer: Claude Joseph Rouget de Lisle Year Composed:...
Topics: Ukraine, Ukrainian SSR, Marseillaise, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 60

favorite 0

comment 0

A song written amidst the Delano Grape Strike in honour of the march from Delano to Sacramento to bring attention to the cause of the UFW. Translation note: The "Virgin of Guadalupe" refers to an image of the Virgin Mary appearing before a Mexican man named Juan Diego in 1531. It holds significant religious importance for many Mexicans. Composer/Lyricist: Agustín Lira Year: 1965 Image: The UFW nearing the end of the march crossing over the Tower Bridge in Sacramento, 10 April, 1966.
Topics: United Farm Workers, UFW, March, Socialism, Music
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 62

favorite 0

comment 0

Shaqaalaha adduunkow midooba! 0:00 Soomaaliya Hanoolaato (Long Live Somalia) 0:56 Itaageer Allahayow! (God, Stand by Me!) 7:28 Magac U Yaal (Pronoun) 11:54 Aabbe Siyaad (Father Siad) 17:25 Tolweynaha Hantiwadaagga Ah (The Socialist Community) 20:45 Aynaanka Hay (We March On) 24:29 Gobanimo (Victory) 32:40 Ha Iilan (Do Not Be Led Astray) 37:13 Midab Gumeisi Diida (Reject the Colour of Colonialism) 45:07 Soomalida Manta (Somalia Today) 51:22 Guulwade Siyaad (Victorious Leader Siad) 54:00 Dadkaaga...
Topics: Somalia, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
A Soviet song about the Turkestan Military District in Central Asia.
Topics: Turkestan Military District, Soviet Union, Communism, Socialism, Music
GETchan Communist Music Archive
by Comrade Faust
movies

eye 41

favorite 0

comment 0

There is a version of the Warszawianka in Faroese, but unfortunately I couldn't find an audio recording of it. Couldn't find an Internationale either. :/ I'm also not too sure about some of these songs. Most of them are either performed by socialist groups or are credited to a socialist Faroese poet named Maurentius Sofus Viðstein. Credits to u/squid_wharf for song names! 0:04 Til Ungdommen (Norwegian song, performed by Faroese group) 3:34 Frændur - Sangur til frælsi 4:53 Vårvisen (Danish...
Topics: Faroe Islands, Socialism, Communism, Music, Compilation, Half Hour
GETchan Communist Music Archive
by LazyLass
movies

eye 72

favorite 0

comment 0

swag late may day special ig 0:00 国际歌 (The Internationale) 4:29 人民解放军军歌 (March of the People's Liberation Army) 7:49 我爱北京天安门 (I Love Beijing Tiananmen) 11:31 点火 (Ignite) 14:15 红五月 (Red May) 18:55 生活是一场战斗 (Life is a Battle) 24:16 斗争反民营化 (Battle Against Privatisation) (TW) 26:55 2035去台湾 (To Taiwan in 2035) 31:07 贸易战 (Trade War) 34:07 他们说 (They Say) 38:00 北京北京 (Beijing, Beijing) 42:47 做蛋糕 (Baking...
Topics: China, Rock, Music, Socialism, Communism, Music, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 98

favorite 2

comment 0

Probably the most requested video in quite a while. 0:00 سرود حزب توده ایران (Anthem of the Tudeh Party of Iran) 2:51 انترناسیونال (The Internationale) 6:15 کارگر (Workers) 10:12 Unknown 12:26 بهمن (Avalanche) 16:23 یاد باد (Remember) 19:37 بسوی سوسیالیسم (Towards Socialism) 23:15 اول ماه مه (May Day) 26:49 ترانه نوروزی (Song of Spring) 31:19 کارگران شهرداری (Municipal Workers) 34:58 رهروان دربند...
Topics: Iran, Tudeh, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
A song from the Democratic Republic of Afghanistan, provided to me by the great @Interkast, who specialises in Afgan songs, mainly from the DRA era. Performer: Mashoor Jamal (مسحور جمال) Year recorded: 1980 Source: @Interkast Image: The Army of the Democratic Republic of Afghanistan after prevailing over Mujahideen forces in the Battle of Jalalabad, 1989.
Topics: Afghanistan, Democratic Republic of Afghanistan, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 246

favorite 0

comment 0

Another gift for /int/'s /ex-yu/. Lyrics: With great Marshal Tito, our land's bravest hero, We'll be even stronger than Hell! We raise our heads bravely, and not hung down gravely, And clench our fists hard as well. We raise our heads bravely, and not hung down gravely, And clench our fists hard as well. We're from an ancient tribe, but Goths we don't ascribe, As we're children of ancient Slavs. He who says otherwise merely slanders and lies, And surely will face our wrath. He who says...
Topics: Yugoslavia, Tito, Josip Broz Tito, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 19

favorite 0

comment 0

The version of Warszawianka used by the Yugoslav Partisans in Slovenia in addition to some lines from the original Polish version of the song. Performer: Trieste Partisan Choir (Tržaški Partizanski Pevski Zbor) Year recorded: 1977 Composer: Józef Pławiński Year composed: 1879 Lyricist: Mile Klopčič, based on Polish lyrics by Wacław Święcicki Year written: 1943 (Slovene version), 1879 (Polish original) Source: Vinyl record "Zemlja in Narodi / La Terra e i Popoli" Picture:...
Topics: Warszawianka, Slovenia, Yugoslavia, SFR Yugoslavia, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 187

favorite 2

comment 0

¡Hasta la victoria siempre! 0:09 Hasta Siempre (Until Forever) 3:54 El Aparecido (The Ghost) 7:32 Carta al Che (Letter to Che) 11:21 Siembra tu Luz (Sow Your Light) 15:10 Alma Morena (Brown Soul) 20:52 Canción Fúnebre para el Che Guevara (Funeral Song for Che Guevara) 24:01 Una Canción Necesaria (A Necessary Song) 26:01 Che Esperanza (Che Hope) 29:56 Canción del Hombre Nuevo (Song of the New Man) 31:24 Su Nombre Ardió Como un Pajar (His Name Burned Like a Haystack) 35:05 Nada Más...
Topics: Che Guevara, Guerrilla, Socialism, Communism:Music, Compilation, Two Hours
Free car rides for capitalists, free trips to Siberia for fascists.
Topics: Chile, We Shall Not Be Moved, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 96

favorite 0

comment 0

One of the first videos I uploaded to this channel was a piano instrumental of this song. Well, now we have a full orchestral instrumental of it as well. For those wondering, the languages listed are: Serbo-Croatian (Latin Alphabet) Serbo-Croatian (Cyrillic Alphabet) Slovenian Macedonian Albanian Bulgarian English (duh)
Topics: Yugoslavia, Tito, Josip Broz Tito, Socialism, Communism, Music, Instrumental
GETchan Communist Music Archive
by American-Internationalist
movies

eye 143

favorite 1

comment 0

0:00 Angela Davis (Nana Zabic) 3:50 Free Angela (Larry Saunders) 9:53 Angela (Acoustic John Lennon Cover by Danny McEvoy) 16:26 Again Angela Davis Song (Isabella Williams) Classic Rock: 20:50 Sweet Black Angel (Black Angel) (The Rolling Stones) 23:48 Free Angela (Santana) 28:18 Angela (John Lennon, Yoko Ono) Instrumental: 32:28 My Queen Is Angela Davis (Sons Of Kemet) Hip Hop: 39:03 Free Angela (Tanzania Lateef) 42:27 Angela Davis (Chris Hope) 46:13 Angela Davis (T-Razor) 49:35 angela davis and...
Topics: Angela Davis, CPUSA, Socialism, Communism, Music, Compilation, Two Hours
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 26

favorite 0

comment 0

The Maltese language version of one of the most well-known Italian communist songs. This version was used by the Malta Labour Party (Partit tal-Ħaddiema, literally "Workers' Party"), a major socialist party that was reorganised after the Cold War to become the modern social democratic Labour Party (Partit Laburista). Performer: Choir in Honour of Manwel Dimech (Kor Gieħ Manwel Dimech) Year recorded: ~1980s Composer: Unknown Year composed: Mid-1800s Lyricist: Saver Delicata, based on...
Topics: Bandiera Rossa, Malta, Malta Labour Party, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 38

favorite 1

comment 0

Dedicated to the major leftist guerrilla and resistance movements of the Americas, both past and present. 0:03 Front de libération du Québec (Quebec Liberation Front) [Canada] 2:53 Black Panther Party [United States] 8:17 Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Zapatista Army of National Liberation) [Mexico] 12:07 Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Guatemalan National Revolutionary Unity) [Guatemala] 15:33 Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Farabundo Martí...
Topics: Guerrilla Warfare, Communism, Socialism, One Hour, Music, The Americas
GETchan Communist Music Archive
by Comrade Faust
movies

eye 62

favorite 0

comment 0

Unfortunately, a lot of 'Unknown' tracks in this one. In order to make up for that, there is a bonus track on the end. ;) 0:04 The Internal Struggle for Independence 1:53 Ohungi 4:01 Unknown 5:15 Unknown 6:55 Onjila yetu 11:48 Isak Ashinkono Shoome Nangata 13:44 Unknown 16:37 We are Soldiers of SWAPO 18:33 Unknown 22:14 Unknown 24:40 Afrika 28:32 Unknown 29:36 Exile Time 35:38 Namibia 40:43 The Wind of Change 44:10 Unknown 45:23 Ndilimani Hailwa 50:46 12. May Movement 53:46 Unknown 56:04...
Topics: Namibia, SWAPO, Independence, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by Turkish Comrade
movies

eye 44

favorite 0

comment 0

Well, there are actually a lot of Kurdish TKP/ML songs, but those songs deserve a separate hour compilation. The Communist Party of Turkey/Marxist–Leninist (Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist in Turkish, abbreviated as TKP/ML) is a Marxist–Leninist–Maoist insurgent organization in Turkey involved in the Maoist military strategy of people's war against the Turkish government. It was founded in 1972 by a group of former members of the Revolutionary Workers and Peasants Party of...
Topics: TKP/ML, Turkey, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by Leningrad Pioneer
movies

eye 112

favorite 2

comment 0

Vdekje fashizmit, liri popullit! Sorry for late upload because I have little time to make this video before. The songs are divided into two parts, the first part are songs used by the communist partisans during world war II, and the second part are songs to commemorate the partisans after war.
Topics: Albania, Partisan, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
A song from the Gheorghiu-Dej era of Romania's history, the phrase "We Are Constructing Socialism" itself being a slogan surrounding the implementation of the first Five-Year Plan in the country. Performer: Song Ensemble of the Romanian Radio Committee (Executâ Ansamblul de Cântece al Comitetulul de Radio) Composer: Sergiu Natra Year written/composed: 1951 Source: Untitled bootleg record Image: Poster "The Five-Year Plan: We Are Constructing Socialism without and in spite of...
Topics: Romania, Romanian People's Republic, RPR, Socialism, Communism, Music
Full choir version: https://youtu.be/dDS2eF02Tgo Year Composed/Written: 1949 Composer: Vano Muradeli (ვანო მურადელი) Lyricist: Mikhail Vershinin (Михаил Вершинин) Image: Sino-Soviet friendship poster, "Friends forever!" ("Дружба навеки!" / “永恆的友誼!”). Здравствуйте все! Это мое первое видео на этом сайте. Песни, которые я отправляю здесь...
Topics: Soviet Union, USSR, China, Friendship, Socialism, Communism, Music
In case you didn't know, Yanbian is an autonomous prefecture of China that has a large number of ethnic Koreans. Why does this song have a Tibetan version, then? Your guess is as good as mine.
Topics: Tibet, Yanbian, China, Mao Zedong, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
by KaiiBaler
movies

eye 52

favorite 0

comment 0

The Red Sun must rise over Taiwan! 0:00 - 下班歌 (Off Work Song) 1:55 - 國際歌 (Internationale) - Rock Version 6:31 - 鬥陣反民營化 (Fight against privatization) 9:11 - 電資工會會歌之 (The Song of the Electric Power Union) 11:43 - 科技勞工站出來 (Tech labor stand up) 12:43 - 勞動者戰歌 (Laborers' War Hymn) 15:09 - 我和我的祖國 (Me and my Homeland) 17:40 - WTO怨歎喔 (WTO complains) 21:54 - 台灣牛 (Taiwanese Cattle) 26:44 - 我們繼續向前走 (We Keep...
Topics: China, Taiwan, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by inlay75
movies

eye 66

favorite 0

comment 0

1. Mint a mókus fenn a fán (Vidám úttörő) *** (Lóránd István–B. Radó Lili) 2. Ej, haj, száll az ének (Úttörőinduló) *** (KODÁLY Zoltán–Raics István) 3. Úttörőnek lenni jó *** (Borgulya András) 4. Lent, hol a völgyek (Csillebérc) *** (Szabó Ferenc–Kapuvári Béla) 5. Pajtás, daloljunk (Dal a hazáról) *** ( Karai József, Várnai Zseni) 6. Április 4-ről szóljon az ének (A felszabadulás dala) *** (Rossa Ernő) 7. Fénylő április 4 (Dal a...
Topics: Hungary, Pioneer, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 106

favorite 0

comment 0

Para pekerja seluruh dunia, bersatulah! 0:00 Internasionale (The Internationale) 3:00 Pujaan kepada Partai (Ode to the Party) 4:48 Nasakom Bersatu (Nasakom Unite) 7:22 Resopim - Revolusi, Sosialisme, Pimpinan Nasional (Revolution, Socialism, National Leadership) 10:06 Maju Sukarelawan (Forward, Volunteers) 13:02 Sorak-sorak Bergembira (Cheers of Joy) 15:41 Asia-Afrika Bersatu (Asia and Africa Unite) 16:58 Api Cubana (The Flame of Cuba) 18:45 Bangkit Sosialis (Rise, Socialist) 19:55 Lagu Ciptaan...
Topics: Indonesia, PKI, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 49

favorite 1

comment 0

Mostly FARC music. 0:00 Himno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Anthem of the Revolutionary Armed Forces of Colombia) 3:03 La Internacional (The Internationale) 5:32 Guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Guerrillas of the Revolutionary Armed Forces of Colombia-People's Army) 8:52 La Guaneña (The Guaneña) 13:09 El General Bocon (General Bocon) 16:40 Mover la Cubierta (Move the Cover) 21:50 El Levanton (The Boost) 26:59 La...
Topics: Colombia, FARC, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
As you may know, I was looking for an instrumental of this song when I came across the rock version. There didn't seem to be one, but there is one now. Yeah, I was really late on this one, but hopefully it was worth the wait. Thanks for 8,000 and almost 9,000 subs!
Topics: Anarchism, Ukraine, Nestor Makhno, Socialism, Communism, Music, Instrumental
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 100

favorite 2

comment 0

A song performed for the June 1972 session of the Official Irish Republican Army in Derry. It describes the events of the 1969 August Riots, criticising not just the actions of the British government but also those of Jack Lynch, the Taoiseach at the time. Performer: Helen Quigley Year recorded: 1972 Composer: Macilvogue Source: Sent in by viewer Image: Official IRA "mobile patrol" in Turf Lodge, Belfast, April 1972.
Topics: Ireland, IRA, OIRA, Irish Republicanism, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 69

favorite 0

comment 0

An old recording of the song that the modern March of the People's Liberation Army is based on. I found this recording on a sketchy Chinese site a few years ago when I was working on the 10 hour Chinese video. Strangely enough, it's a FLAC file instead of an MP3. Below you can find a comparison of the old and new lyrics in both Chinese and English. 《八路军进行曲》(1939)→《中国人民解放军进行曲》(1951) 向前!向前!向前! 我们的队伍向太阳,...
Topics: China, Eighth Route Army, WW2, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 47

favorite 0

comment 0

Unfortunately this one didn't come out as well as I wanted it to, but regardless let's celebrate 6 years! These lyrics come from a community project to write better English lyrics for the Internationale. You can find these lyrics below. Lyrics: Arise, you prisoners of starvation, Arise, you damned throughout the earth! For reason thunders condemnation And there's a better world in birth! It is time to seize our liberation, Arise, arise, you slaves in thrall! The earth will change at its...
Topics: GETchan, Anniversary, Special, The Internationale, Communism, Socialism, Music
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 46

favorite 0

comment 0

Happy birthday, /leftypol/! Here's a remastered version of our most well-known friendship song, "GETchan! /leftypol/!" Here's to many more years to come!
Topics: GETchan, leftypol, Chans, Boards, Imageboards, Friendship, Communism, Socialism, Music
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 135

favorite 1

comment 0

This video was actually finished over a month ago, but unfortunately it's only getting uploaded now. 0:00 东方红 (The East Is Red) 3:40 毛主席的声音传四方 (Chairman Mao's Voice Resonates in All Directions) 5:07 生活在毛泽东时代 (Living in the Mao Era) 7:00 全世界人民热爱毛主席 (People Around the World Love Chairman Mao) 8:30 读毛主席的书 (Reading Chairman Mao's Book) 10:20 毛主席的书是革命的宝 (Chairman Mao's Book is the Treasure of the Revolution)...
Topics: China, Mao Zedong, Socialism, Communism, Music, Compilation, Two Hours
The anthem of the People's Republic of the Congo from 1970 to 1991, vocal version. Lyrics: Lève toi, Patrie courageuse, Toi qui en trois journées glorieuses Saisis et porte le drapeau Pour un Congo libre et nouveau, Qui ne jamais plus ne faillira, Que personne n'effrayera. Nous avons brisés nos chaines, Nous travaillerons sans peine, Nous sommes une Nation souveraine. Nous sommes une Nation souveraine!
Topics: Congo, Republic of the Congo, Anthem, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
by MILITARY MARCHES & SONGS
movies

eye 125

favorite 0

comment 0

The Communist Party of Germany (Marxist-Leninist) or KPD/ML was a Maoist and Hoxhaist anti-revisionist party operating in West and (clandestinely) East Germany in the 1960s, 1970s and 1980s. Led by Ernst Aust and Wolfgang Eggers, it opposed both the FRG and GDR (the first as imperialist, the second as social-fascist) and called for a unified socialist Germany free of foreign troops. It upheld the legacy of the interwar KPD of Ernst Thaelmann and opposed the SED of Honecker. This video includes...
Topics: Germany, KPD-ML, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 94

favorite 1

comment 0

يَا عُمَّال العَالَم اِتَّحِدُوا! 0:00⠀أناديكم⠀(I Call to You) 4:39⠀نشيد الأممية⠀(The Internationale) 7:33⠀طلت الراية الحمرا⠀(The Red Banner is Raised) 12:44⠀طلو طلو الكتائب⠀(The Brigades Appear) 18:31⠀علمهم يا جبهاوي⠀(Teach Them, Popular Frontsman) 21:20⠀يا ويلك ويل⠀(O Woe, Woe) 23:55⠀عسكر⠀(Soldiery) 28:12⠀طالعلك يا عدوي طالع⠀(Rising Against You,...
Topics: Palestine, PFLP, DFLP, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by Hwasong
movies

eye 28

favorite 0

comment 0

Die Parole: Welt-Sowjetunion! | Наш лозунг — Всемирный Советский Союз! 0:00 - Deutsch (German) 2:28 - Русский (Russian) 6:10 - Français (French) 8:31 - Español (Spanish) 10:45 - English 13:09 - Italiano (Italian) 14:20 - Čeština (Czech) 16:30 - Nederlands (Dutch) 17:15 - Norsk (Norwegian) 21:02 - Svenska (Swedish) 22:42 - Suomi (Finnish) 25:39 - 日本語 (Japanese) 27:23 - Instrumental Japanese version by @Boreč
Topics: Kominternlied, Comintern, Communist International, Socialism, Communism, Music, Multilanguage,...
The anthem of Che Guevara's National Liberation Army of Bolivia (Ejército de Liberación Nacional de Bolivia), also known as the Ñancahuazú Guerrilla (Guerrilla de Ñancahuazú). Not to be confused with the National Liberation Army of Colombia, a different guerrilla group which remains active to this day. This was the third and final guerrilla group Che Guevara had a part in, after the 26th of July Movement in Cuba and the Simbas in the Democratic Republic of the Congo. In Bolivia, Che would...
Topics: Che Guevara, Bolivia, ELN, Anthem, Guerrilla, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 54

favorite 1

comment 0

I know I'm a bit late with this one, but better late than never, I suppose. This song is a parody of "I'm No Communist" by Carson Robison. Thanks so much for 4,000 Subscribers!
Topics: Communism, Socialism, Anti-Capitalism, Carson Robison, I'm No Communist
GETchan Communist Music Archive
by Comrade Faust
movies

eye 47

favorite 0

comment 0

Rhodesians always die. 0:04 - Zvinozibwa ne ZANU 3:19 - Unknown 7:36 - Unknown 10:53 - Unknown 13:45 - Tinotenda 17:47 - Siyabonga 20:48 - War of Peace 25:59- Gwenyu Kwenyu 27:48 - Gwara re Zanu 30:22 - Sijabule Namhlanje 33:42 - Tochema KuZanu 37:18 - Nzira Dzemasoja 42:09 - Maruza Imi   47:04 - Nora 57:34 - Jekesa Kufesi 1:04:00 - Nyatsoteerera
Topics: Zimbabwe, ZANU, ZAPU, Chimurenga, Socialism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 41

favorite 0

comment 0

Lao version of the Internationale by PrinceSS. 0:00 ເພງຊາດລາວ (Hymn of the Lao People) 1:15 ແອັງແຕກນາຊິໂອນາເລີ (The Internationale) 5:40 ສາຍໃຈລາວຫວຽດ (Beloved Laos and Vietnam) 9:40 ຊີວິດນັກກູ້ຊາດ (Fighting Spirit) 12:50 ຄືນມ່ວນຊື່ນ (Nightlife Fun) 16:00 ແດນດີນຖີ່ນລາວ (Laotian Land) 19:15 ອົດທົນ (Persevere) 23:00...
Topics: Laos, Lao PDR, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by American-Internationalist
movies

eye 51

favorite 0

comment 0

Most songs in this are to do with trade unions. Unfortunately actual recordings of songs are scant, but if I gain access to them I may reupload the video at a later date. 0:04 Te Hunga Mahi (The Internationale) 1:46 Anthem of the Communist Party of Aotearoa 5:25 Tame Iti 7:25 Ding Dong(?) 10:10 Anthem of the Residents Action Movement 11:41 Red Flag 13:44 E Tu 18:13 Treaty 22:14 Workers in Kontrol - Kraus 25:34 Union Rights are Human Rights - Not the Day Job 29:12 Shake This City 34:11 Unknown...
Topics: Aotearoa, New Zealand, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
An old British recording of the anthem of the Soviet Air Forces, recorded in 1942. Also known as Aviamarch (Авиамарш).
Topics: Soviet Air Forces, Soviet Union, USSR, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 87

favorite 0

comment 0

The Spanish-language version of the popular union song, Solidarity Forever. Performer: The Farmers' Theatre (El Teatro Campesino) Year Recorded: 1976 Lyricist: Augustín Lira, Luis Valdez, Felipe Cantú Composer: Julia Ward Howe, William Steffe Year Written: 1861 (original music) Source: Vinyl Record "Solidaridad Pa' Siempre"
Topics: Solidarity Forever, Solidaridad Pa' Siempre, Union, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
by missyoy
movies

eye 61

favorite 0

comment 0

alam qng late aq sa pag upload pero uupload q paren kase gusto q 0:00 Pandaigdigang Awit ng Manggagawa (Internationale) 2:16 Awit ng Kabataang Makabayan (Hymn of the Kabataang Makabayan) 4:08 Ang Masa (The Masses) 4:45 Ang Linyang Pangmasa (The Mass Line) 5:14 Makibaka, Huwag Matakot (Struggle, Have no Fear) 5:52 Gumising Ka, Kabataan (Wake Up, Youth) 8:07 Kung Tuyo na ang Luha Mo, Aking Bayan (If Your Tears are Already Dry, My Homeland) 11:26 Sulong Ka, Bayan (Bandiera Rossa) 13:10 Bangon,...
Topics: First Quarter Storm, Philippines, Socialism, Communism, Music, Compilation
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 48

favorite 0

comment 0

Trabalhadores do mundo, uni-vos! 0:00 Canção da PAIGC (Song of PAIGC) 2:48 Unidade E Luta (Unity and Struggle) 5:22 Quim Que Têm Terra (Who Owns the Earth) 7:13 Djila Djequeré (Tell Me Who Cares) 10:00 Btêm Mina, Btêm Aka (It is Mine, It is Ours) 11:45 Viva PAIGC (Long Live PAIGC) 17:20 Me Iettai Partido Mem (I Love My Party) 22:07 Partido Issa Um Bandera (Party Under a Banner) 24:43 Midina Noé 28:03 Sentimento Pa Tuga Na Guiné (Feelings For Your Guinea) 30:50 Cuto Bida Lagarto...
Topics: Guinea-Bissau, Music, Communism, Socialism, PAIGC, Cold War
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 200

favorite 5

comment 0

Before you ask, yes, it's all reggae. 0:00 Socialism Is Love 2:49 Natty Socialist 5:30 We A Socialists 9:29 Social Living 14:03 People's Decision 17:21 Let the Power Fall 19:46 Socialism Train 22:37 The Time Has Come 25:40 Strike, Strike, Strike 28:25 Strike 31:12 Rich Man, Poor Man 33:37 Fidel 37:00 Better Working Conditions For Workers 41:29 More Power to the Workers 45:18 Working Class 48:14 To Be Rich Should Be A Crime 52:07 A Change Is Gonna Come 54:26 Socialist Dub 56:35 Communist Dub
Topics: Jamaica, Reggae, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 149

favorite 2

comment 0

0:00 Himno Zapatista (Zapatista Anthem) 3:50 Mi General Zapata (My General Zapata) 6:32 Corrido de Marcos (Corrido of Marcos) 10:02 Ejército Zapatista (Zapatista Army) 12:45 México Insurgente (Insurgent Mexico) 15:46 Mañanitas Revolucionarias (Revolutionary Mornings) 19:44 Obreros y Patrones (Workers and Employers) 23:53 Yo te Nombro Libertad (I Name You Liberty) 27:55 Alerta Antifascista (Antifascist Alert) 31:50 Techos de Cartón (Roofs of Cardboard) 35:44 Canción Para los Caracoles del...
Topics: Zapatista, EZLN, Mexico, Socialism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 146

favorite 0

comment 0

Special thanks to Kingworld30 for remastering the anthem of socialist Ethiopia. 0:00 ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቅደሚ (Ethiopia, Ethiopia, Ethiopia, Be First) 1:06 ኢንተርናሲዮናል (The Internationale) 1:40 ተነሳ ተራመድ (Stand Up and Stride) 4:27 ፈጣን ነው ባቡሩ (It is a Fast Train) 7:48 ደህና ሁኝ (Goodbye) 9:27 ቆራጦች የኢትዮጵያ ጀግኖች (Forward, Ethiopian Heroes) 12:50 የብሩህ ተስፋ እሸት (Hope for...
Topics: Ethiopia, Derg, Socialism, Communism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
by American-Internationalist
movies

eye 48

favorite 0

comment 0

0:00 Emma Goldman (Jolie Rickman) 7:53 Emma Goldman (Bucky Halker and the complete uknowns) 11:46 Emma Goldman (Adam East & Kris Deelane) 14:21 Anarchy and Emma Goldman (Swamp) [Earthtone] 19:58 Emma Goldman's Arrest (Daryl Scairiot) 23:13 Emma Goldman (If I Can't Dance) (The Beat Greens) 27:36 Christmas In Washington (Emma Goldman Version) [Mike Spine] 31:02 The Night That Goldman Spoke at Union Square (Texas State University) 35:01 The Ghost Of Emma Goldman (Fit and the Connipitions)...
Topics: Emma Goldman, Anarchism, Socialism, Music, Compilation, One Hour
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 64

favorite 0

comment 0

Happy 4th of July! Translation note: The excerpt from Che to Fidel is from Che's farewell speech to the Central Committee of the Communist Party of Cuba in 1965. Year recorded: 1970 Image: OSPAAAL poster "World Solidarity With CUBA".
Topics: Cuba, Cuban Revolution, Revolution, Yankee, Music, Socialism, Communism
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 106

favorite 0

comment 0

The Japanese version of "You Fell Victim" (Вы Жертвою Пали), also known as "Immortal Victims" (Unsterbliche Opfer). 0:00 Funeral of Sen Katayama in 1933 in Moscow, USSR 1:53 Tomb of Kyuichi Tokuda in August of 1955 in Tokyo, Japan 3:19 Funeral of Inejirō Asanuma on 20 October 1960 in Tokyo, Japan 3:41 Funeral of Kenji Miyamoto on 6 August 2007 in Tokyo, Japan
Topics: Japan, Japanese Communist Party, JCP, Socialism, Communism, Music
Vietnam and the Soviet Union were strong allies during the Cold War, from the USSR's establishment of relations with the Democratic Republic of Vietnam in 1950 through the three Indochina Wars. The Soviet Bloc also recognised the People's Republic of Kampuchea against the US-backed Khmer Rouge and Vietnam was one of only three countries outside of Europe to join COMECON (the other two being Mongolia and Cuba). The two signed a Treaty of Friendship and Cooperation in 1978 and remained close...
Topics: Soviet Union, USSR, Vietnam, Friendship, Socialism, Communism, Music
A song from the Mongolian People's Republic about Soviet advances in space technology and the friendship between the two nations. Mongolia was one of the participants in the Interkosmos program, by which non-Soviet cosmonauts participated in space flights, Mongolia in particular being part of the Soyuz 39 space flight. Performer: Darijavyn Dashnyam (Дарьжавын Дашням), Song And Dance Ensemble Of The Mongolian People's Army (Монголын Ардын Армийн Дуу...
Topics: Mongolia, Cosmonaut, Space, Soviet Union, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 42

favorite 0

comment 0

A Soviet Kyrgyz song about its place within the Soviet Union. From a record of Kyrgyz music. Singer: Symphony Orchestra of the Kyrgyz Opera and Ballet Theater (Симфонический Оркестр Киргизского Театра Оперы И Балета) Year recorded: 1977 Lyricist: Aaly Tokombaev (Аалы Токомбаев) Composer: Mukash Abdraev (Мукаш Абдраев) Year written: 1974 Source: Vinyl Record "Кыргыз Үнү" Picture: Supreme Soviet of the...
Topics: Kyrgyzstan, Kyrgyz SSR, Soviet Union, USSR, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 37

favorite 0

comment 0

Finally we have all three versions of the Internationale from the Baltic states. While this is quite an old recording, there is a newer one somewhere out there. The website of the Latvian Radio has a clip of it available, but unfortunately I was unable to get in contact with them for the full version.
Topics: Latvia, Latvian SSR:USSR, Soviet Union, Internationale, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
by Hwasong
movies

eye 131

favorite 0

comment 0

Parti! Enver! Jemi gati kurdoherë! 0:00 - Enver Hoxha tungjatjeta (Long Live Enver Hoxha) 2:02 - Në ditëlindjen e Enverit (On the Birthday of Enver) 5:38 - Rrofsh Enver sa malet tona (Long Live Enver, As Long As Our Mountains) 8:53 - Lule mi lule Enver Hoxha (My Flower, My Flower, Enver Hoxha) 12:00 - Në Tiranën tonë (In Our Tirana) 14:10 - Enver Hoxha yll epoke (Bright Age of Enver Hoxha) 18:31 - Ecim rrugën e Enverit (We Walk on Enver's Road) 21:42 - Porsi dielli republika (Like the...
Topics: Albania, Enver Hoxha, Socialism, Communism, Music, Compilation, Two Hours
GETchan Communist Music Archive
by BICPEN
movies

eye 177

favorite 4

comment 0

This video contains songs dedicated to Nicolae Ceaușescu or mentioning him. The last two are poems. President of the Socialist Republic of Romania 1974-1989 General Secretary of the Romanian Communist Party 1965-1989 2018 marks the 100th anniversary of his birth. 00:00 Poporul, Ceaușescu, Romania 1 02:35 Poporul, Ceaușescu , Romania 2 05:04 Poporul, Ceaușescu , Romania 3 (North Korean choir in occasion of official visit) 06:40 Cu-Ceaușescu -n-frunte 09:48 Ceaușescu , om de omenie 13:14...
Topics: Romania, Nicolae Ceausescu, Socialism, Communism, Music, Compilation, Two Hours
GETchan Communist Music Archive
movies

eye 34

favorite 1

comment 0

Այսքան ուրախ կյանքը մեր, (Our lives are filled with happiness,) Ընկեր Ստալինն է տվել, (Given to us by Comrade Stalin,) Ջան Ստալին, ջան Ստալին, (Dear Stalin, dear Stalin,) Ջանս քեզ ղուրբան, Ստալին. (Dearest, beloved Stalin.)
Topics: Armenia, Armenian SSR, Soviet Union, USSR, Socialism, Communism, Music
GETchan Communist Music Archive
by GETchan
movies

eye 35

favorite 0

comment 0

Like Romania, Bulgaria went through three anthems and four flags. At least they managed to keep the country name the same, though. 0:00 Републико наша, здравей! (1944-1950) 3:04 Българийо мила, земя на герои (1950–1964) 6:31 Мила Родино (1964-1990)
Topics: Bulgaria, People's Republic of Bulgaria, Anthem, Communism, Socialism, Music
The anthem of GETchan, "Communism Lives on!" in Russian! Thank you so much to the users of GETchan and to the subscribers of this channel! Here's to another year!
Topics: Communism, Soviet Union, Socialism, GETchan, Four Years, Anniversary, Subscriber