Skip to main content

Full text of "NASA Audio Highlight Reels, Soundbites and Launch Sounds"

See other formats


TRANSCRIPT PROFILE GMT START ( DP : HH : MM ) o% CX DATE 
MO MET START (DD:HH:MM) LOCAL START GENERAL ACTIVITY CASSETTE # / MET TIME 
DO:HH:MM NOTES 
\Z77l]E- OMd^II^MM^UiZR 

f i / t? 6 
T/tw.rttjd 1 J2K±L± : ^ ^ iZ^jg Mi ^ • y ^ / V fin (AC%q^k ve-UfUitM jj&XtL QJj^jJl *£l£^ h 42L T It 4 
/I 1 fll^zij is 
t If 
1 w* M F '« M i j ^ « 
ACRdoc : TRANSCR TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION STi-jtJ 
GMT START ( DP : HH : MM ) MET START (DD;HH:MM) LOCAL START CASSETTE # 

r -J? DATE 
MO 

Jl GENERAL ACTIVITY DA , YR MET TIME 
DD:HH:MM a.- idkiitt^J^^c Q uotes ■tf— ^ y/ r U - r ^w , -A 

\/TXy" ^vkaJ jrT^^ .gjatj , cNCLiU^-A MO, i-, ilO^ Sf/fi 

?r* ^fiUi, ^ 1 - hSuoJ^hfM^^ / ^>^CRS3jfe^RANSCR ^/- 'J 15 ^^-(UL (CLlAaA^ U^L^U\M- , 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START (DP:HH;MM) MET START (DP; HH:MM) LOCAL START 

AM-PM 
CASSETTE # DATE 
MO GENERAL ACTIVIT DA YR 

1± MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 
7 7 /7 


tL ^7 
jjlA 
u. 
Le w 

2^' ro 
* C r 


x.Mii£'^ov , 9/i"->6 <zai CSkj flit- 


11'' * AlS tit l£i a A u:\ ACRdoc : TRANSCR TRANSCRIPT PROFILE 

MISSION 5773^/9^ 
GMT START ( DD : HH : MM ) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE t 
T~ Zr*C'- « IX. <~0 


/ 5~~\ CrO AM-PM 
DATE 

MO DA YR 

il %L 


GENERAL AC1 


PIVITY MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 

— , ■■ , 0 — — — * y ^ 
&6'. I (\(P> 

tiJLbz 
to / J, 
ss. M : ® cy,oT-Sf VP' 
TRANSCRIPT PROFILE 

MISSION S S 7^ V/ GMT START ( DP : HH : MM ) MET START ( PP : tiH: MM ) LOCAL START CASSETTE # PATE 
MO 

iL GENERAL ACTIVITY PA YR 

±L MET TIME 
PP:HH:MM 7- #£L-iLjiij± NOTES ///) -A „ „ 4: 

a 1 id X' / k^-,- ArJcWeJ} j SCd Q_a^J g/>*. O/LxaJI. 

/h £'.s i) 6> u 
a ^-yfo - SL(L LUr /,■</</ (UjuL*M^ln^p. y.LA 
7^" V / fW t, ^ . Art — ^ TRANSCRIPT PROFILE 

mission ^SrS-W 
GMT START (DD:HH:MM) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL 


START 
CASSETTE # 
Y~ -sot)' w. oS"W 


5~«, 


</o / 
/ DATE GENERAL ACTIVITY" MO DA YR 

4- 
MET TIME 
OD:BH:HM NOTES SLC - 
Q a. ia-kA Ij . JX -■■■■Lei'. I <2 4i 
7 .a£*J[.~ 

3 
*„ i ^ "pZ*" 
. 02^2-0 


TRANSCRIPT PROFILE MISSION cA/Ct GMT START ( DP : HH : MM ) MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START Q-c AM^Pjt, CASSETTE # PATE 
MO PA , ENERAL ACTIVITY 
MET TIME 
PP:HH:MM NOTES 
tLdl 
■ ft- / 1 - X 0 


ft - ^ ^W^ -- />!<?., ^ ^^/^ 
32 
4 • /^-S^-fr'/- -fats* J * K ^ ^ /I. 


tidL Alt /( ■ J L OS. ML ^ -3 4 / ok 

w I* ' 
0t \t- P 
^ ' ,k>- 

crt»- 5"! -9> 

' f U ',? c % ■ \ - fc** ^ -^gr TRANSCRIPT PROFILE mission S V X-V</ 
GMT START ( DP ; HH ; MM ) 331 ■ n ' iLjy ± MET START ( DP ; HH : MM ) LOCAL START 6 J </l AM^PfT; 
v f ^- ' CASSETTE # PATE 
MO GENERAL ACTIVITY PA MET TIME 
PP:HH:MM YR 

31 as NOTES ■ ■aJ« m i* w m — i n f\ 1 fa Jnl C ; ^ , . * . „ , „ _ £j? 
ft i 01 04<$ 
ao rr. r. / . r ', ■ St A- \\ hcav Ayl^A^-^W, _^Icl ^L*Jdfc 

abb ui6Se ^ij^^^ t 


TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START ( DP : HH : MM ) =U4 r:l V <tf 

DATE MET START ( DP ; HH : MM ) RAl LOCAL START 7; , j Q AM-|^M CASSETTE » 

-7 MO DA , 

2iZ YR 

11 mi MET TIME 
PP:HH:MM OTES o<* 
J <J /} 1 

f\\\ - nCTt^'j>^ra.^W, tiw/^ ; tl^ i 
3 i _ n 

_ JLX fl H , ^4 ^ - 

^^^^^^ »^ .k/V, //e , 
0 00\ 37,2ff<ti : j?C 
ACRdoc : TRANSCR TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START ( DP : HH : MM ) MET START (DD:HH;MM) COO' OA : LOCAL START CASSETTE # DATE 
MO GENERAL ACTIVITY DA YR 

-41 flu - ri 
MET TIME 
DD:HH:MM c3x i(. .f3 Q/lio 1'/) U- Da )/\JL Q2w ,^',St 7^ 63'. 6*'' ^^^^/^S' 1 
ACRdoc:TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION ^ ~A' <// GMT START ( DP ; HH : MM ) DATE MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START CASSETTE # GENERAL ACTIVITY MO 

44- PA , YR 

SL „ 1 ,iC, i, Ait tt ,.„.„ . ,,„ MET TIME 
DP : HH : MM NOTES - , ( *^ Ti f ■ « 4 (U & /0 ^t> ft f <w 'A . r^o/^m^f <Ut J. 
1 f dtJ&aA\ ^^x^-Im-l.^' eft W<?>fe 
3*? 12 ox ^ I2i 

r 'mm* 05-^\ ,Sb \X r \j^feA^JL-"tju)£ n^js^AJG^/v^^- ^4^<jCL*%\r^^ . TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION ST^-^/ GMT START ( DP : HH : MM ) 5^ o 3 .41 \ MET START ( DP : HH ; MM ) qoo\q4 on - a* GENERAL ACTIVITY LOCAL START AM CASSETTE # IX DATE 
MO 

JLt OA YR 

3jl MET TIME 
DO:HH:MM NOTES 
■ * . TT < r , , i . rrr. .,. . • i ; — k~-m , 7m- -r '-m — i i. -r><- j ^ ■ ■ ■■ : — > <*l/m<» ' v j 

A ISyL AuJriL o t , i. ft p, c njL \£te£Ih&j*fl.^jt^% 1 ' — — ■ " ^ ~ » » ' -. a T ■ y r * .| | i » » y v O'V- n ■ 4\ gj.' >Mj 7* 
0(1; K<ZH 1 U-<L "faw ^ 
04 . >7: 43 4 
5^ 
7T 
ACRdoc : TRAHSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 

mission, st^n -yv GMT START (DD:HH:MM) 


MET START ( DO : HH : MM ) 


LOCAL 


START 


CASSETTE # 


3^? 6^ ^y 
to 
/5 DATE 
MO GENERAL ACTIVITY DA YR 

9/ MET TIME 
DD:HH:MM 


4- fv ^ 
thil'. l 4- 43 


If ■ J M ' 
- ^i ^ hU^i ^^MkU^ h(K*^i/Hin & ft( } MY,£& h (JwTn/ ti tfJ L i-^tai M /jU^lf.^ j-A^-y tjfJjL+-4CK4 OLAQjL] Ltt LU f 
TRANSCRIPT PROFILE 

MISSION «573-V</ 
GMT START ( DP : HH : MM ) %yf £>S~ to 3a DATE 
MO DA YR 

XL MET START ( DP : HH : MM ) floo-.o£l XL: rv LOCAL START GENERAL ACTIVI 4 CASSETTE # MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 
r> v ,2 7; •4- . , /. . J , i I A /"!/ jj Ail. K-rfvK^, a/ _ ^Z™Ak>.<-d-bA. -i$*^^ ■ &<>/> 

..... 

QlwL-jftlLanf afj& 

Op 
oC£L 
oy JJU-.n tiv^A^lr^ All. • ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 

mission s/s> - vy GMT START ( DP : HH : KM ) 34 CL ^3 45 

DATE MO 

il DA 

3y MET TIKE 
DD:HH:MM YR MET START ( DD;HH:MM) GENERAL ACT LOCAL START ivity 7 //, <fc AM-#M y CASSETTE # NOTES 
Kr,.A,. ( V/^,wa„ il J./ jldJj UlU iMkLf tL, tLWrt^ tit. CV- flit jAj^i ^ £Auju*&<u^ oAz % MiAtf& rfl^&h 
i duo. il <r» 
u^IaIl. (tjikLJk tzj^u^ hLpjnL - T 7 
TRANSCR 

/ : <n) 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION < GMT START (DP:HH:MM) 3>j ti, n ■ vx 

DATE MET START (DD:HH:MM) 

OOO'.rtc ;^ ; fro LOCAL START 4 \2 ; /J( /Qm-pm CASSETTE # GENERAL ACTIVITY MO DA YR 4i MET TIME 
DD:HH:MM NOTES f] ^ s (fK^ {L<><X§ 4^<K*^ ^ AsL ^ Ate J} ■LttfL- tw^M Jl>jK ta<*.lV) &J(tiyj£ 
■L. 
7 'JL 
'-(->; >C m 7- "7* ~~4 \ 0e>t> 
■ 11 ' •2 V:fr£ •7* 3 < c?6 f\£ h4* y ACRdoc : TRANSCR TRANSCRIPT PROFILE MISSION S Tf y </ GMT START ( DD : HH : MM ) 


MET START ( DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


I I lO ^-PM 


/;> 


DATE 

MO DA YR 

//' *s~- 9/ 


GENERAL AC'] 


7IVITY MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 4, ;«^*«*r 
S/H. jLZL ^<~\ ~fit<*W7*y gLzzi^ <Ll$£*^£. Htftfig, ■ j- est*- 1 <r/>t j t y ' fr 5 **^ ^r^- I 3 . VP ACRdoc : TRANSCR TRANSCRIPT PROFILE MISSION $TS W GMT START (DD:HH:MM) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


2 : 2 < ^S^-PM 
DATE 

MO DA YR 

// - 2 S" - f / 


GENERAL AC1 


flVITY 


MET TIME 
DD:HH:MM 


NOTES 


^<?*/ 'V/ ,'/^ 


H/A *z£«fa***y /¥*~^s'j ,,. _.. 
Afti r/>v f^Cf!rr} P^y ***~&d! ti&fy :^<4^y &<^>.Zmy. — _ - 


* s > 


P^C vtfr c&< cr^ &//, trfi P^^%f : 3? />/// ^dAZmiZL ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
r* 

MISSION S>7~S 99- GMT START ( DD : HH : MM ) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 
0$ if /? 


3 la 3 /SS^pm 


/? 


DATE 

MO DA YR 

// z<>- 9/ 


GENERAL AC3 


CIVITY " 


MET TIME 
DD : HH : MM 

to ^ 


NOTES \ \ / Of ' "? ' » mi. Real *1g : i n PS o filer*? 
ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 

k 

mission s i $ y y 
GMT START ( DP ; HH : MM ) MET START ( DP ; HH ; MM ) 

l(t# In : 10 LOCAL START y * a*?* (^pm CASSETTE # 
-2. ^ PATE 
MO 

JLL PA YR GENERAL ACTIVITY MET TIME 
PP:HH:MM NOTES /fA'/ -^(frrL <*~ -^V^ -f^fi 7 x z !<r> mm. A/H i Jhur.tr*'*' f)l&t*'-r± 3k$J4j ^ fi/* JC?u>'»*faa. . 2/^ ^ya/«/^ ^cJ^cfJ ^tjLt^ _^L*^* 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE r» 

MISSION 5TiVV . GMT START (DD:HH:MM) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


3-??/// nine 
i7/tf ^-PM 
.ATE 

MO DA YR 

// 2 5- ?/ 


GENERAL AC«3 


FIVITY 


•ET TIME 
jD:HH:MM 


NOTES 

■ — 


y.< ' f 4 


7 rr><* i fi^.f.vyr^ ( ~Z.^ &Aa «^C.<^. ... 
fflX. las 


Id 2<< :ii 


/\.V fr* + 
Pr C , CS>~ ^ytCATrt+ry - - - .... 


b.iC 


V f^fv ^.t^vv-f AC-tvi^M !l<A^, GfjaCnTU p-^focp ACRdoc : TRANSCR S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION STS^HH GMT START ( DP : HH : MM ) MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START 
AMtPM CASSETTE # )ATE GENERAL ACTIVITY MO PA YR 0 Li 
MET TIME 
PD:HH:MM NOTES -0= 4= 

ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE q o -bxp <l > mission Stv- M ^ / MET START ( PP; HH; MM) ' L OCAL START GMT START ( DP : HH : MM ) CASSETTE # f cX ' 4 0 AM-(PM^ 3 DATE 

MO PA ^ YR 1i GENERAL ACTIVITY MET TIME 
JD:HH:MM NOTES 
Pi '. (71 
■ -f — / to to n.A injjjjliji^ ^dvaJ: ft on/mem fHv Ink ^ , »■ .. ■ Ill I. — .. ^ ■ I. H I. ■ ... • ^ ■ ■ . 11 . — - f H I I ^ 
^ . — — 
^Vvs V c> ^- ^ ^cx,w A :^r) ACRdoc : TRANSCR Gov't ^ V V TRANSCRIPT PROFILE 

/Vvvs fWfc V>^-s W mission fe-M4 

'Ma^t^c B 
GMT START { DD : HH : MM ) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 
CASSETTE # 
coo • v\ > 6> 


I AM-| DATS 
MO GENERAL ACTIVITY DA C YR Q MET TIME 
DD : HH : MM NOTES noo: n ^ 

W ^ m.'\ n iJfcs 4tvvA LOS 

ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
r» 

MISSION fVj^Ll ^ GMT START (OD:HH:MM) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


DATE 

MO DA / YRa j 


GENERAL AC«3 

p . 


CIVITY w ' 


ET TIME 
3 : HH : MM 


NOTES x -f W.- V-n- C-V- LUith Lp j-, I Lou A & cifc<-r> It/A lsofc«n^ \r^^ ? rA^ ->^ VTR s^-K^ , „,VtR > 
-3D : -fr? TTO. - r r? ur h'^SnxLu.itd J rr.f.-rr^ ca£j^j2^ <naiu<ix V ACRdoc : TRANSCR .S. Gov't 

TRANSCRIPT 


PROFILE 


MISSION ,Vf*v~MM 
GMT START (DD:HH:MM) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


3 » 0 0 AM-^ 
DATE 


GENERAL hCI 


PIVITY 
MO U DA A6 YR£ 11 MET TIME 
DD : HH : MM NOTES 
£ 1 ^ i < ' 1 \ /""X r 1 «. 

$ TV* A\ ; ^ 4^- 4^? C ^ .0*Wnrt±l/" r\eu> o£h4u<k , I L y it n - n . - QkffA ^AWcto Qj^o^i I 33 ' % i 4U f ;tV.^ ft vA urn Fbe -Hu, 4 />f/i , \Ukl,w U>C, t\b..-y\k fWivu rV^lfr^ "^L^i!^. ff'^ft Ah 53 
'i > 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
. ^ 

mission H 4 GMT START (DD:HH:MM) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


DATE 


GENERAL AC«3 


CIVITY MET TIME 
)D:HH:MM NOTES ■A- T 
7 
<sre 2'7 , oU 

LiAL^ t id e tk - ^j t//?rA^ (U u A k QMfyt'&ffi sJ^', ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 

i 

MISSION 
GMT START ( DP ; HH ; MM ) 

3^ n (o MET START (DP; HH; MM) T LOCAL START CASSETTE # PATE 
MO 

44- pj GENERAL ACTIVI TY PA YR 

j£1 
MET TIME 
PP:HH:MM NOTES 


3| r W< 3 ? • ft Ml *4 M % %pU ^I^<ihLIA^ 5oL CM 
i 

Vi W» ^ ♦ ^77 i ya/y, -/^ ^/ / ^ /ft/V, 1^ 
24. U. ! 2> 9 ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
T* 

MISSION 3MT START ( DP ; HH ; MM ) 

3^ >^ 3 3 / <f MET START ( DP ; HH ; MM ) 

d-trti \ ASl ; 4/i : LOCAL START </ : StS am CASSETTE # )ATE 
10 GENERAL ACTIVITY OA YR LET TIME 
»D:HH:MM NOTES 1> 4 * ^ ' * ^ i j ^ftutMu^i- ^'$-^,/,v ^ ^4\lM .cA M i * j t } ^ ^jLit Siti^ uu>M4& - >^./J /f.^ T, </ 6-k . 

1 v — a -P- ^ ^ r l — ^ ( J t 1 , Lr..^ — : r " ^ ^y" i — ^ r-< — — -,r — - 
V III C OJTfiJZJ i ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START ( DP : HH ; MM ) £3 6Z 
MET START (DP : HH ; MM ) 

OQ0 ^:/<i : 4 o 
CASSETTE # PAT MO 

41 GENERAL ACTIVITY PA YR 

Si MET TIME 
PP:HH:MM NOTES Kit. P/l. ■jjiu{-/aZU C/h-j £jy, ~TA ***** fr\ tcui^Mj ft/fr hJu AaxX \ , 
^5 «lJ>jO HiaA -/hew not* Tssi-^h* ■■ fM ^ ■ 

/- >YS* .+J*' ■ ^5 f^t>j^ ',cuv^ L^ mi-hM.k uuiLjx^ vlyi.0'd#>- 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROF ILE 

~T» 

mission MT START (DD:HK:MM) .3 V/ : MET START ( DP ; HH : MM ) LOCAL START CASSETTE # ^ATE 

MO 

JL DA YR 

AL GENERAL ACTIVITY ^ ^ . 4ET TIME 
)D:HH:MM NOTES 4* -/- Ay* A 
&M1 03 
PC 0? JJjliLli a a * I ±1Ldj l 1 ^* 7 4^ COL A\ ti (tur* t fit' )) 

^'JT' - fcli*^ AC^^^^U. tj-±dM ^itU^i^f ACRdoc : TRANSCR 4; /v^C^-. (J .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION ■ W ' GMT START ( DD:HH:MM) 

^ d ^ <Jo MET START (DD;HH:MM) LOCAL START CASSETTE # DATE 
MO GENERAL ACTIVITY DA YR fcoc**t(f fawt J*rf&y (p^.K-^fe^>* ^ /i^, 1 ^^t^-v!?7 ' MET TIME 
DD : HH : MM NOTES my A 

- 0 JvWlLnL- K JA w: ;/ /r 
M,3^-nf\f ■ S.^tfWQ ^ ^ id e m-**?*- - /■ <-/ fe/*- jfiXn^. i '2LLL i I 
~\t> ft T 

ACRdoc : TRANSCR TRANSCRIPT PROFILE 
nr» 

mission jx/^wy. GMT START ( DP : HH : MM ) MET START ( DP ; HH ; MM ) LOCAL START CASSETTE # PATE 
MO GENERAL ACTIVITY PA MET TIME 
JP:HH:MM YR 

^1 NOTES f 1 
Oi' 6 /. - < / 6 
-1^ 
•-WW* - i'4 

ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START ( DP ; HH ; MM ) MET START ( DP ; HH ; MM ) LOCAL START 1 CASSETTE # 112. PATE 
MO 

41 GENERAL ACTIVITY PA YR MET TIME 
PP:HH:MM NOTES " r-— «- ■ ■ 1 — — « ^ >>v - — ff day-"** 
• 11' (Li. g ^ , iJLiUL 
03/ 
Xu^3^ai ^ (Xti \*Jtf\ j %^v ? , x ^|ft*4>^ ACRdoc : TRANSCR ACRdoc: TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START ( DP : HH ; MM ) *>'*>C bX s~v MET START ( DP ; HH : MM ) 

0 0 b ox Ll^K LOCAL START ,?,^am^m x CASSETTE # 3£ DATE GENERAL ACTIVITY PA YR ■ET TIME ' 
vP:HH:MM NOTES 
0, vtm u-,:-^ v\ z—z. — ; *r z i y r£ OH 
3lUt k 

Mil I SO 
02/ *> l If XT — - — " * — — — * — ■ ■ ■ " — ■ " — ■ - (/ «■* " — *— -7 ■ ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 

i 

mission 5cX GMT START ( DP : HH ; MM ) 3y 0^ 
DATE a i r ro MO DA MET TIME 
DD : HH : MM 'V O T~T YR MET START (DP: HH: MM) GENERAL ACTIVITY LOCAL START CASSETTE » ft '6 NOTES 
1 lis CQ {\ o r, py /° 
3 A 


6^ )*4 ' /D 
TRANSCRIPT PROFILE 
r» 

MISSION W iMT START (DD:HH;MM) 2&l o 3 6 1J5 MET START ( DP ; HH ; MM ) LOCAL START 9'<CB CASSETTE # 3& GENERAL ACTI VITY y^X^^M^^^ t >ATE 

u DA 1l HET TIME 
">D : HH : MM NOTES 
* -4, *<x<»- v 

A £V,4^ MfU. a, XlLv! /L& iiL M i^V i^-- 
04 

7 0* 5fr,g* 


ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START ( DP ; HH : MM ) 

^0 &3 ^ (fl DATE 
MO MET START ( DP : HH : MM ) I LOCAL START CASSETTE # 31 GENERAL ACTIVITY DA 

^251 YR 

31 res iM ^ 
MET TIME 
DD : HH : MM NOTES 

1N.C I A// /"V\ 


4% frit tL^tW^/TU%^g.ud: j oJj2±*L ™f^C q4-. to; i < 
cc\' OH 1 .^)^ ^tx^SuUi:> 0i£u^«^Um^' jA-aO^^ ^^^^^AcRdoc • transcr^ °^ ,] • TRANSCRIPT PROFILE 
r* 

MISSION tS/S'V^ GMT START (DD:HH:MM) MET START ( DP ; HH ; MM ) local start 

/0 : .B'S'am-pm CASSETTE # 3ATE 

AO GENERAL ACTIVITY DA U ^1 YR ST TIME 
3:HH:MM NOTES cC U.4< 


f ' - - i i » ^| f ' " T ^ ■■ - . i - - — J- ^/J*^ ■ ^ . r « . - n - ^ - , i ^ i i n - 
ACRdoc : TRANSCR S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START (DD;HH:MM) MET START (DDtHHiMM) LOCAL START CASSETTE # DATE 
MO ( 

li GENERAL ACTIVIT DA YR <W ^ W ; ^^i^ .-/^w. MET TIME 
DD : HH : MM NOTES 0S ) 2 7 
i 


1 17 
ACRdoc : TRANSCR • TRANSCRIPT PROFILE 
r* 

mission srs^A/ GMT START (DD:HH:MM) 


MET START { DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 
oo/; oi\/^:/0 


// ' ri AM^ 
DATE 

HO DA YR 

II .2'-" 7/ 


GENERAL AC1 


FIVITY" 


MET TIME 
•D:HH:MM 


NOTES UPS- ■ SI 1& Is. ^-7,0? 
O P A <*M /kfr ? J/L ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE MISSION 5>f$YY 
CASSETTE T 
Y/ GMT START ( DP : HH ; MM ) 
DATE MET START (DD:HH;MM) LOCAL START GENERAL ACTIVITY MO 

IL DA 

2Jl YR 

IL MET TIME 
DD : HH : MM NOTES ZllL ///fa $rtrv^ 7 * 1 7 

tyA fj:<f <- t^c^ Ct.->^J g^^-* -2y-^w. ^en~*. ^&.&-<. <Z-**k. 7. /■>, J - 5 
7-i? 21Z. 7-^9 7; v ?: 33 H/ft ^U±-Utl^ Mtv c^w ACRdoc : TRANSCR • TRANSCRIPT PROFILE r» 

MISSION S Tj> V</ ■ 


GMT START (DD:HH:MM) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


lie. oi\ / i . *V 
DATE 


GENERAL AC 1 ] 


FIVITY AO 

// DA 

2&- YR 

9/ •iET TIME 
3D : HH : MM NOTES 7 i V!T 'V - *• / ^ rS t>Mj>*juv*%~yc^ P/A. 

$ lSy^jJ JZc~*U> -^c^u ^v t Ww^- X^W^^U-<-^ ^i. ^/^/zr ACRdoc : TRANSCR S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE MISSION 67 j GMT START ( DD:HH:MM) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


*? > 0\ 0# \ XO!i V 
2! / 9 (fifihVVL 
DATE 

MO DA YR 

// 16 f/ 


GENERAL AC] 


PIVITY 

MET TIME 

nn • ww . mm 
uu . tin. . nn 


NOTES 

• 
(-///I- xa^L sTruM* .^vrf ^Mff, R h 4frrSfturv< ^^^^qu^^ 


* 

ACRdoc : TRANSCR • TRANSCRIPT PROFILE mission sa£ yy GMT START (DD:HH:MM) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


DATE 

MO DA YR 

// -20 ?/ 


GENERAL AC 1 ] 


CIVITY ^ 


4ET TIME 
D:HH:MM 


NOTES 


< $~L. / , iS 


/7 n L Kr*i**L}Gtt- fl-frX^^ r^V^ 


• 

ACRdoc : TRANSCR S. Gov t s TRANSCRIPT PROFILE MISSION <Ts, C /V GMT START (DD:HH:MM) 

17*:// l /£ '.'2? MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START 3 , / £ ^PM CASSETTE # DATE 
MO GENERAL ACTIVITY DA 

1L YR MET TIME 
DD : HH : MM NOTES /Y-V7 02£ 1&£cf &£***t 
Atlantis- trench Ph.lLpuv.; Taa.^^ Atlaviti ? e.rc^cfV OyiLp^ii X^iL-ft/-wA<;. hVf,- Ik-Pi 10 A/< M " ' ~ — " 1 »7 0 ' — — T ' ^ mm 

IfYVd- lu'<. PL y;^u.s Tjj2 ^ # V^ .v.;-y,..x.L\ . mo 1 fl^ t 
ACRdoc : TRANSCR » TRANSCRIPT PROFILE 
r* 

MISSION J*JJL ■ GMT START ( DP : HH : MM ) 

~}'*C :/7 32l MET START ( DP ; HH ; MM ) LOCAL START CASSETTE # DATE 
MO 

// GENERAL ACTIVITY DA 

2L YR 

9/ MET TIME 
3P:HH:MM NOTES rf;..!-7o . . l^^l . i£ . jy 


4 

U/A bici rvft^ Kxv-r and &££*= i^iJ^ikiiiji^ life. 73 P V\ ^ ha tic u x a fa e - y p hj u a 1 1 
10 .a. J 1 a ~V.v. 
ACRdoc : TRANSCR S.Govt 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION 5tv H^j < GMT START (DD:HH:MM) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


AM-PM 
DATE 

MO DA YR 


GENERAL AC 


TIVITY 


MET TIME 
DD:HH:MM 


NOTES 


1.11 -cAJ 
ft • % 


ft. cki v i Hu> Wljft .-{A - , 5 MAid '5e^ts j 
"" 4 


4 ACRdoc : TRANSCR » TRANSC RIPT PROFILE 
r» 

MISSION , < CT^ - < 4 4 IMT START (DD:HH:MM) IS". 'I MET START ( DP ; HH ; MM ) LOCAL START AM-PM CASSETTE # ATE 

:0 GENERAL ACTIVITY U DA YR . MET TIME 
JD:HH:MM NOTES 

5, 
ACRdoc : TRANSCR 5. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION ^T^^HM GMT START ( DP ; HH ; MM ) 

?^0 - W ,0 0 MET START ( DP : HH : MM ) 
GENERA LOCAL START i ;oo CASSETTE # DATE 
MO GENERAL ACTIVITY NOTES ^ +4- MET TIME 
DO : HH : MM & 4-- ^6-^a,y^r 

2 

1 V^-t 1 . rot 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
r» 

MISSION Sjj^jr. GMT START (PD:HH:MM) MET START (DP : HH : MM ) 

00/ ; xo;/^/ LOCAL START GENERAL ACTIVITY / 

(t\e^ c Atyi from DOjA LS^ilL CASSETTE # Hi DATE 
MO a ET TIME 
D:HH:MM OP I ■ M 'V> NOTES 
ACRdoc : TRANSCR I S. Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION ^T^^^H GMT START ( DP : HH : MM ) MET START (DP;HH;MM) LOCAL START AM -j£*T) CASSETTE # DATE 
MO GENERAL ACTIVITY MET TIME 
DD:HH:MM NOTES (Vo fi rf oW. , \ , ^ da fto- A-i 
-01 '■ | ■ i .. > ■« , i t i v I if t Tin f \ i o .ii^i <-| » ytrr^Vir | — i i— i . . , < i j \ u m < »y i . . ~ ,. r. n r. ■ ■ 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
r» 

MISSION C±<l " GMT START (DD:HH:MM) MET START (DD:HH:MM) 
CASSETTE # 

5i DATE 
AO GENERAL ACTIVITY ii DA „ YR o MET TIME 
JD : HH : MM NOTES OKU u ,f A ot ^ I^jyLA S£j>wrL| ^pnf 4w*^»^ ^ f 1 

(grvsKgrl 4a p t j b ^dh i%^. r .VfrH lot fi^q -for* M/l.pf. 4ot..rr. P f*P>,- ; CLkk Mm mdQsA >\ fcTt k££ tL£ a U^±2 , Ahy -VU;^ 2^d pa.^ 0<M^ OcvMix^-JUii. tW, •31 ■ 53 £1 31 ^ iuoJ> ^LbJ/li a^j? kndk^ 4oie^ < SIT. ^ 
0 ACRdoc : TRANSCR S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION 3T^' 
GMT START (DD:HH;MM) dRte 

MO MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START AM-PM CASSETTE ♦ GENERAL ACTIVITY DA^ r YR MET TIME 
DD:HH:MM NOTES \ > ** ** * ** ■*w^«f»* WW fcf^ % »nfc«l fc»M< — — . n i iw i r - ■ ■ —————— — ii mimi i. 1 1 . . i . — ■■ — mm ■ ■ p— — ■ mm ww— ■ — ■ ml! 
J^LMt^ A l x ?f$ i AV Lib / > - W T ulu , r j ^ kiiik :H & d!s d ^jg^ 
»4 . 27 \ >7', it J2> ^ Mil t^ P 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START ( DP : HH ; MM ) 
g»> l<\ $C MET START (DD:HH;MM) 1 LOCAL START CASSETTE # 

53 DATE 
MO GENERAL ACTIVITY DA YR 
41 MET TIME 
DD : HH : MM NOTES 4u£ 00 . 
2>: jl •» Ok b/.'fl* N /W ^l^u^ j xa^HiL 
^ <)> H ^ , ai (</>»• i<!U Wi7 rti/u : Mk.v A ^jf^ urJ.»j*Lt», 

uUj.r* g^*y ii(iu?C uu nLr.v % $,t,i{t & '~ u ' ■• at- ft ACRdoc : TRANSCR S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 

i 

MISSION STf^-lf^ 
GMT START ( DP : HH ; MM ) MET START ( PP ; HH ; MM ) LOCAL START 

.G CASSE TTE # 

s4 ENERAL ACTIVITY f> M j&n* C<ch Ct^ PAT E 
MO 

-Li PA YR 

-II 1 * 
MET TIME 
DD : HH :MM NOTES 4dU 
3 ft, ft •)» 1 
1a ft* "3 , 7 Cltu L&UP ■ 

omjui /&iL ua/i\ i/iJ. fo-pii gJl^ . 1 
J * * — | • • — — — -» «■ • — — f i i ^ ■! — n ^ y u — i ,<Sfeoc : TRAHSCR* TRANSCRIPT PROFILE 
r* 

MISSION -4^f. GMT START (DD:HH:MM) DATE 
MO DA, MET TIME 
DD ; HH : MM MET START ( 1>D : HH ; MM ) GENERAL ACTIVITY LOCAL START ^T; frt AMjgM^ CASSETTE # NOTES co]:)#/6;.-32 r m, f t 'hi v f. r * * i »a , v 2\ } } 

7 f^-. i m 
3 
1*. 3^,11 ft jrf noli* iL^iUv-giy.. 


ACRdoc : TRANSCR S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION 5^-4^ 
GMT START (DD;HH;MM) MET START (DD:HH;MM) LOCAL START CASSETTE # DATE 
MO 

4J_ DA YR 

j3j . . GENERAL ACTIVITY 

{%^L^iU) t ~z —l MET TIME 
DD : HH : MM NOTES 3* . ^ -*7 
j- ^6 #4 $siu ma /x.uj-. 
vV. <Tt'.vo $cfte*'t 
TRANSCRIPT PROFILE 
r* MISSION GMT START ( DP ; HH ; MM ) 33/ 

DATE 11 MET START (DP; HH; MM) LOCAL START CASSETTE # 7- AO GENERAL ACTIVITY YR MET TIME 
PP:HH:MM NOTES ' ' 1 % y ; 11 " " — j> / ] / 

TCP D C ^ 
r £tr >i i * j t" — j*,,—,** % (J — — J2& s 1/ 1 J I /* 

t f/ . t » ) a ft 4n 
0^ ACRdoc : TRANSCR .S.Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START ( DP ; HH ; MM ) MET START ( DP ; HH : MM ) LOCAL START 6 -;#AM- CASSETTE # PATE 
MO OA 2 1 \If»*M^ general activity » ./ /^-y*'^ 
' (V, MET TIME 
PP:HH:MM NOTES 
/( I (. I C ij) - n-r^,.V ^.i. Jfirr..,^- Mil .. .<)„. 0 " ' 
JfcjjLi cf.'K 4 oj )V 2-Sr P. ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START (DD:HH:MM) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


I'M />/: /* ^ 
TV AM-^ 

nTtrxmv " — ■"' 

MO 

41 HET TIME 
DD : HH ; MM YR 

.31 NOTES 

« — ~» " "-^ * ■■ «< * " i * — -r 
r.^ ^ a^ig h^A aali ^ ^ ti f ct^TTf. hz^L 
' A AUXj U ift '4 , Ai.*J j fat A di. Afl C. iLrto Mi , — ^— ^ - 7 — 11 ■•<q-T».iv.p' txL .JtifJj.'t jaunts* L 
ACRdoc : TRANSCR .5. Gov't v 
TRANSCRIPT PROFILE 

» 

mission 5rrv~44 GMT START (DD;HH:MM) MET START ( DP ; HH : MM ) LOCAL START 3, AM-£ft CASSETTE # DAT E 
MO 

4i MET TIME 
DD : HH : MM GENERAL ACTIVITY NOTES Js 
c /A i -6i 4bt 
<-.-«-•/ T 
-6* 


ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 

T* 

MISSION SdJk^hL GMT START ( DP ; HH : MM ) 

Q>?>[ it Lk M Sat e 

MO 

II MET START ( PP ; HH ; MM ) LOCAL START CASSETTE # GENERAL ACTIVITY PA, YR ./ /t\ u.^t^c^ y 
1ET TIME 
>P:HH:MM NOTES oo"J .c^) jo if 7 
0 
C>yO:& '3!* • ■ ..- c-f «. • ^- . ,1 -i . /? (1 .V • ,U. . , ,1," _j /1 'V,' 
7 
.S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START (DD:HH;MM) Mte 

MO DA MET START (DD;HH;MM) CASSETTE * 6^ GENERAL ACTIVITY (\ ^l, flA^&rJ&y XciJ-U^ 

jr?}t^ f t ^U ^^^^ Q, : ^t> j lu MET TIME 
DD : HH : MM YR , NOTES p'JuWn P^pfo tfnT.^ Wct^ MlyiL^, 
Oft 
) fft Sfo)c 

ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 

T* MISSION GMT START (DD:HH:MM) *1 V/ M MET START (DP: HH; MM) LOCAL START 

a- 2 c CASSETTE # DATE 
MO 

44— DA, YR GENERAL ACTIVITY ■ET TIME 
D : HH : MM NOTES 4^ ^ y ^jrrf, a, - ^ u k^f : 

j2 ) V. / 0 0, D D S&s±L 2 ffi i^uAf^lu 'ifi d£ ( /fare) Jlh ^4y 4l_ j^x- ^ y n,uj ^ 41 J 

ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 

* 

MISSION /sTTV^/ 
GMT START (DD:HH:MM) MET START ( DP ; HH : MM ) LOCAL START /^;^ AM-PM CASSETTE # DATE 
MO 

4L DA 

^4 1 GENERAL ACTIVITY MET TIME 
DD : HH : MM NOTES 

'iv'j^.A^nx'lxjii ebtj^pfjilJyfK liff&ed- pita? ■■'*t J &vu* n 

61 
t 4 : M 7 ■A* 

_ $^7. e4. 
Jtk: 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START (DD;HH;MM) 

331 04 MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START JO '< ¥ r AM-ffi, CASSETTE # 4 ^VK^^/ggNERAL ACTIVITY^^^-^ ^ h&**vfrti f<g~ ->AT E 
-10 

-ii YR . 
HET TIME 
3D : HH : MM NOTES 


Pip 7^ -* — ' ^ ,n ■■ • * ■» » 1 11 — ^ . ^t^h- ' j 
■ 4! M 
. . . . t&J-* c/fiR te pj-u^ Vfi Ju j p^j A j Aj&'&d' . 

<\\ A^^MSKft p"ic<^ ^ ^ u^cfctkti- ) SJLyir- [ittt^jji &^'ACRdoc:TRANSCR 
.S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START (DP; HH: MM) "DATE 
MO 

11 MET START ( DP ; HH : MM ) 

0CX'-1>S:4L: OS"" LOCAL START NERAL ACTIVITY /?u v >^^ ^ ^ V^d 
DA 

2k. MET TIME 
PP:HH:MM NOTES 


} flatt ^j a l r^ - > lv U > % ?ti - 

& 132 2fL ; 9i t^A lk*+k u\<At'L ^/Hv y p*A« p/A (jlMtd 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
r» 

MISSION J£21 - VV GMT START ( DP : HH ; MM ) 5,3 I oc'/r^:^? MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START CASSETTE # DATE 
10 GENERAL ACTIVITY OA 

i_7 YR 

_2i tET TIMS 
->0:HH:MM NOTES <7 4^* Of , ,^>/l .^ z-otf c . 
fi/tt u%*/^ 2 ^LtL ^l^lL jU <u>y ) JLtp-dj. ,5."c'/ ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 

MISSION 57"/ W 
GMT START ( DD;HH:MM) MET START (DP ; HH ; MM ) j LOCAL START PM CASSETTE # PATE 
MO 

1L GENERAL ACTIVITY DA 

22 YR 

1L MET TIME 
DD : HH : MM NOTES 

fr>^ faca/iA «rv Aw ^ti-cw, 


Of : i Q / 
&<%:<?% 


mC. R*c**& c-k, .^rfU- ^^A*.^ psrU*y 2 TV,^^ /^-^ 


tows 

ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
r* 

mission STS jMT START (DD;HH:MM) MET START (DD;HH;MM) 

002: 1 1 :&?~:7~<t LOCAL START c f : H G ^pm CASSETTE # ^1. ATE 

0 

1L GENERAL ACTIVITY DA YR ET TIME DD:HH:MM NOTES 
ft : if UAL 
ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 

MISSION STS - H C 1 
GMT START ( OD : HH : MM ) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 
Ool'> 14; \(\ 


% < 0 % /am^pm 


10 


DATE 

tto \\~ DA an m( w 


GENERAL AC1 

lOoJc*. Lin- 


PIVITY N — — _i ' J ' ^ 


MET TIME 
DD : HH : MM 


NOTES 00i 
) k ; 5U fy^_- 1 1 V e v U u; s o£ flru.^r&ft ft- fry bit- ^ A r w\ ^Ci. ^ l^i bag - n:oo LUa&i 1 ho n;cn JQlOfe n 

ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION ^(^"H^ GMT START (DDtHHiMM) 

3oL □ '• h°\ MET START ( DP : HH : MM ) 
CASSETTE # u DATE 
MO li DA ^1 YR Q GENERAL ACTIVITY MET TIME 
JD : HH : MM NOTES 
&utt -h^i' ail£ IT. 5a." 

ACRdoc : TRANSCR <.S. Gov't TRANSCRIPT PROFILE 


MISSION Sj 


GMT START ( DD : HH : MM ) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


DATE 


GENERAL AC«] 

_ x \ 


CIVITY \1 DA a ' i MET TIME 
DO : HH : MM NOTES 
1% '. 33 
_ - T \ bUrf tW,.?>Vict /Rial's £4kvV^. 
\^/t&v £W\> ^i^fcc ^h^- ftif VVlA \ lV.ofc \y.&v \v1a. aw 9'-^ - 
ACRdocrTRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
~r* 

MISSION , S TS H L j GMT START (DD:HH:MM) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


\^M C \ AM-A 
3 ATE 

y '°H DA A1 YR ai 


GENERAL AC"3 


PIVITY 


-4ET TIME 
DD:HH:MM 


NOTES b\rs?i Perm nno , TV- Upta ? 
> CM a. 
[LSI 
* i I V i t'sig^ Vv.p At floral re 
31 ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION 
GMT START ( DP : HH : MM ) 

331 • l°l ''4.3 MET START ( DP ; HH : MM ) LOCAL START 
AM+PM CASSETTE # 7H DATE 
MO GENERAL ACTIVITY it DA £1 YRC u l&r TkVtg Q xhhC^ (j)^ c;c: MET TIME 
DD : HH : MM NOTES W UpLA-na .tSieAya^^. l^l^- 5w ^■^iCoJb?^ 4 ^ A&, o 7 Via- W • 
1 5 mC if i 4 ram H kuj , ^oa^ gf /a*i- , 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFIL E 
r» 

MISSION .f^S^^f GMT START (DD;HH;MM) MET START ( DP : HH : MM ) L 
CASSETTE # 75 >ATE MO DA^^ YR a GENERAL ACTI VITY MET TIME 
DD : HH : MM LS - Ljr>^ Sk*-t NQTES ITW pr~<dd. , £^iVu.,v^fi\, • a n^-fnv kfH.hfiiJt hhMhid l 11 l<;, £ C i L 4i^< ls Atfa>^\ 
&i A, k> is 
0 ^ (W aA i ^h pre pa£zS ill cxf &pda£n i j usjf i hfidcy c rf uor±. L6, U c 7, Lb, j-hfe ^ , (j v'tr « At Clip j t \i f'fO ) \ah& tW h i ( K cc^fun. 4a * ^ ^< i^^' 1 

flijpSe, <L\'fib f jhj&j^ W pcty-V'i c llpxi-l , "7 1 Mr- A f /na b*c£- cPo Vrv-v^iir M^io ■■ 
ACRdoc : TRANSCR .S. Gov 't TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION 5T5- 44 GMT START ( DP ; HH ; MM ) dSte MET START (DD:HH;MM) LOCAL START AM-PM CASSETTE # MO DA/.. 
£: GENERAL ACTIVIT log & b r vv^ Pl&rW ii^fr MET TIME 
DD : HH : MM NOTES p.j^,,j bex^r ilrvr A' \\c^dT "tt&i - n»U , fyfo - w >- ei : i ^ e^^i p^kiA jc^v octroy, oWr^ ^ $1 '■ 0 1 (yA- fe-^- ft bo^ fiow Tt-^-u.) t j/wvw ^ :>ct-nM^ pine 
10 
3^ i ^ ^- 34 » ^? 

ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
r* 

mission jSTV H-^ GMT START ( DP ; HH : MM ) MET START (DD;HH:MM) 
CASSETTE # 71 DATE 
MO GENERAL ACTIVITY 11 NVV ■kM^SL LZ X. skua MET TIME 
DD : HH : MM NOTES heed dfsrvSpVic^^f(^Ajr>if U . / fVr>.suV&J&~ Jl\ A /V/- 3 Opfx ph r {r>:> in 
W/A 4trr 

■■3?.' re 
ill 


ACRdoc : TRANSCR 5. Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION 51^5 GMT START (DD:HH:MM) MO , DA^ YR a MET STftRT (DD:HH:MM) LOCAL START t CASSETTE # GENERAL ACTIVITY li. MET TIME 
DD:HH:MM NOTES <y.-^ U-< Km ^ - MMnk- -k M - -ULtJts.* yfltfjd 9 .' tot - 
-J- 30^ 32: 1 y 1A1V r a--^ ^2 
ACRdoc : TRANSCR TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START (DD:HH;MM) 0\ DAT 
MO Si ii MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START CASSETTE # 

_ / fifr?&t? GENERAL ACTIVITY 6 NOTES UA '^/r 


''II MET TIME 
DD:HH:MM fit, art uAl H \£MJjl \ idJL&Mdn a#il,**s&A*ph / 12 SV^S 22: IS 
7*. ) i. & ]V \)ui to'*faC*L>A^4 L 'u/'^ * Ifin^nu'+zti v {jjMa^A Mun^L^ 

ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START ( DP ; HH ; MM ) MET START ( DP : HH ; MM ) LOCAL START 5: 0? AMHffr CASSETTE # 30 PATE 
MO 

iL GENERAL ACTIVITY PA YR , 

SI MET TIME 
PP:HH:MM NOTES 


KM: J* 
4f m *+. i* u*i„ t — 1 : ^ ^ «w i t i r - vr- — . ■ iu * .M.yM .ii , , j ijj w r / .r r ' ; — ; 
32>\ '.44 Wit^t / wv? ( (fiUkt^A ) dA-y ^ ^ t . ACRdoc i TRANSC 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION ^ GMT START ( DD : HH : MM ) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


n t tt t mv v — ^ 

o DA 

x2- YR 
ST TIME 
0 : HH : MM NOTES 9*f 

t\\ t - ^ '^4/ Tl'muW- : /U*<f<,>L ztjJl^ fr^jf^y 7 ^ * ^f 9 &*i t ^ )')- fir l 2 P^.hjy^^i' f^^ icuJl QlusL ^jJJxxM Toys* o ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START (DD:HH;MM) met start (dd:hh:mm) 
3e LOCAL START 633 AM 
CASSETTE # ENERAL ACTIVITY £)y/^U : ^Jt- QUr4***> ,U * hik* . P*** DATE 
MO 

-11 DA 

2 MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 


ft'. HTI 
IN » • ' ' ' T'T7 ft/'' /y« ^ lniC< ^ ^Irfkf.l {aL 

ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
r* 

MISSION , 44 3MT START ( DD : HH : MM ) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


IJOZ AMt^PM; 
DATE 

40 DA YR , 
CIVITY 


4ET TIME 
>D : HH : MM 


V C / ' J / ^ 

NOTES '/fa*. 
-t f ^ - fart , <£W*- t 7—1 ! Ml '-*' 7 fi"p7^ — iltvy-<rt^ 2&±p_dL fadO p,lR.il£U.L~. ACRdoc : TRANSCR '.5. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START ( DD : HH : MM ) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


DATE 1 
MO DA YR 


GENERAL AC] 


PIVITY 


MET TIME 
DD : HH : MM 


v . . . . v . , 

NOTES CCS.SV ,t:. i\ 

4- yv.r>.>V ^ i Tli i i .mumri ii i ■■ j ■ ' '" ~ Tm^i-in- - 1 TFT ■ n i Bl i J TIT ft.." II . . i F~~ fniiTirirr.rfliilTl~T ii 1 j" n — f 
,ut4u-}p null ^iit'^e^inXy^'kiy. t^ jOoiw^^ b. 
12 ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE r* 

mission 575 -VV 


GMT START (DD:HH:MM) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


DATE 

MO DA YR , 

il jtf- %\ 


GENERAL AC1 


FIVITY ' ^ 


MET TIME 


r / « ■ / 

NOTES OD : HH : MM 

.■ST* 07. 

7* 
Li. 3.//* 

ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START (DD;HH:MM) DAT E 
Mp DA YR 

xi x 4/ MET START ( DP : HH : MM ) 0f&:o^: id] id GENERAL ACTIVITY LOCAL START £:T</ amyQ CASSETTE # 3k MET TIME 
DD : HH : MM NOTES . ^, c-l l/TVt l ; L-flM — /Iff A A teJ-jdUkyi * >J~HA 
't^ilAs^ A UMur^. AkA^ fiJlMts 

ft ». i J A . . J** . . f J A A _ . 
../ . — . • • t ' 7)/ fa .../ "7\ _ . /; I «i rfJTLU _ 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
r» 

MISSION ^J^M. 3MT START (DD;HH:MM) 

^'X q_2> M s-V MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START > /£> AM-PM CASSETTE # 

37 ATE 

.0 

H GENERAL ACTIVIT DA YR (t)* P*** -Mf-At Jiu, MET TIME 
DD : HH : MM NOTES r 7"- & - rtoi uYk ,4*^ •j 1 i-v. i—su i - 5 - — , : M y <rri " J f "" r 63. 34-. /O W 1 J 


ACRdoc : TRANSCR S. Gov t TRANSCRIPT PROFIL E 
MISSION O/ 
GMT START (DD;HH;MM) 

33^ 63', Si \T> MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START 9:-r/AM^ CASSETTE # 21 DATE 
MO 

w DA 

^4 GENERAL ACTIVITY MET TIME 
DD : HH : MM YR 3-W NOTES 7 
h , A , ^ k>L<;_ Shfi f f 3 ^ tiKu h ^ ^ % - unfit fl tM iiAi fa t&.tr- is 
■J- -r- ,2 -y^Ul ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START ( DP ; HH ; MM ) MET START ( DP : HH : MM ) 

00B: c4\^:xi5 LOCAL START CASSETTE # )ATE MO PA 

21 GENERAL ACTIVITY YR 

M 

MET TIME 
OD:HH:MM NOTES ok y/.y 

kxikfl Ml -um' 
MA: dude- Atn^f^ivu^r O^uc^juXtidiuw fa/Ufie'At • V 1 ypjjK, fl/to^tl ftp., PS- it- to of & ■ft*- frfrri 
ACRdoc : TRANSCR S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START ( DP : HH : MM ) ^3>> oy q7 on* MET START ( DP : HH : MM ) ■4 2± 
LOCAL START CASSETTE # PATE 
MO, 

4i L ACTIVITY DA 

4 YR, 

41 MET TIME 
DD : HH : MM NOTES _ flu* ^A ^^ ^^g ^ t^.s\:0\ 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
r* 

MISSION S>'7VVt GMT START ( DP : HH ; MM ) 33, DAT E 
MO 

JLi DA MET TIME 
DD : HH : MM YR 

-3X MET START ( DD : HH ; MM ) OS ,-V/. i^Oih. CST.tt'./Q GENERAL ACTIV LOCAL START ' r> 7 AM-fPM L CASSETTE # 2L NOTES 
'Li- 
612 6 : 2 o .0 7 7* 4 A 
-? — — 7 7 AM- J 9 r r/?c, Q. /,>>,/^ .litcj. <-<.yc£oL£& e-> L . A* .*f o-, ^. ACRdoc : TRANSCR S. Gov't TRANSCRIPT PROFILE 

i 

MISSION ^Tu^H GMT START ( DD : HH : MM ) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


/ '. / 7 ( ^-PM 
DATE 

MO DA YR 

// -it. 9/ 


GENERAL AC] 
MET TIME 
DD : HH : MM 


i f * r ] / 
NOTES ""7* ' v ^ 
ie : </?< 
* 

ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
r» 

MISSION £ 7 J> y y GMT START ( DP ; HH : MM ) MET START ( DP : HH ; MM ) LOCAL START CASSETTE # PM 1 9? DATE 
MO 

// GENERAL ACTIVITY DA YR 

2L. g 7V 4=- MET TIME 
PD : HH : MM NOTES ill It PTC £< v - 2,7 ? ■ ^ „ . udl^±=^ L U± „ 4~ ii !■ un a.. < I M III i«fci l i»i m ill — — ■# . m i. mm^mmm^mm^mmm^mm^ JjF " " ' " ' *j J P T I „ ni, n , , .1— i . . . , * . I M. . . , -.-fc i. . . ■ .. - i ..i . ..,— , Mill LA£ib (.f Vjfw<: A 
bin it 
ACRdoc : TRANSCR .S. Gov't TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION vS TS ~~MM 
GMT START ( DP ; HH : MM ) DATE 
MO MET START ( DP ; HH ; MM ) LOCAL START Id '10 
AMhPM CASSETTE # DA YRQ GENERAL ACTIVITY MET TIME 
DD : HH : MM NOTES Pa, 
f 
Ik 
AMI Au4aaCi^, \ aAK- Up to-h^a WxvM 4t> L^Nof 4^ 4a vm. r.4 Ifci 
\ T.Qj i • \ ~w :_u — - ~ v~ — j w v t,, ^- » wt i v\«i i v u ■ i i.. " ^ ^ ^ ~^ * y 

[\\ r UJ YZ\itv~\P^ ri^SStW, ^Lvd^^c is VrW^.->htctwa mi /i 
ACRdoc : TRANSCR TRANSCRIPT PROFILE 
r» 

mission ^SlSr±L S GMT START ( DD : HH : MM ) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START CASSETTE # 


DATE 


GENERAL AC*] 


PIVITY ^ 


MET TIME 
DD : HH ; MM 


NOTES 


n * /L 
( / * ' t 
it'll 


jyul'o Pcrt- MfN TLmu aCyw iw ma/no m/tr, 


1 u2 1 
o&aX* - ft K ^Ja.u . 
ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION STS - H H 
GMT START (PD:HH;MM) 
DATE MET START (DD;HH:MM) dev. n ■ b GENERAL ACTIVITY LOCAL START 

UTTV -PM CASSETTE # HO \\ m ^i YR £\\ frrHfm uv.-frh ftum 6fP ; ^ i&y MET TIME 
DD : HH : MM NOTES 
Auk 2 ^ 
• iCRdoc : TRANSCR TRANSCRIPT PROFI LE 

- 

MISSION Sf^>~~ M m GMT START ( DO : HH : MM ) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 
003; i £ 'i:c i 


(.^Sf AM-^PM' 


q 7 MO il DA /> O YR/O ST TIME 
D : HH : MM NOTES TAP - .JULCt-Lp fJUrC Jit AiAji. \ n Jr .'fllfctd. At-*.* C.<> rltjrrM pay* 
ad 2-2. if, 4& up as. much<K Ljcu. (Kl/r , XWrw, VYU.m '->gp- ' uJASk Lca-kr (iiu np atlgut^ : l-d' Terra Scr-uJr Appor -f tin l-fa flrfri'f rn io . '"TW.vs ^c&^dr ^u.^y vv.in N *' "' ' «' J > 
A byte- ^um\a£ &jp^ 
ft'A*u XV ^Erx Kuj^ >L U\l^a (Lev* "kib ifrJN U ACRdoc : TRANSCR .S. Gov't TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION f5VS>— 
GMT START (DP ; HH : MM ) MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START AM-PM 
CASSETTE # 41 PATE 
MO GENERAL ACTIVITY YR „ A UP MET TIME 
OP:HH:MM 
4 /i-f IT IS*** n fYW- fta.(vy |4-Mm <ef, OKu. ^iiMfi -b, 

\<\ mo - vwt g 1 4//] 4h Saw- ft ii-rf-l ,. bJuW m-kip -5^ , A A \Sh S^ A 1 -Pa Mian Sr P ; % gjuf 5 . fl u. ^ l^A/H .(Unvaah. loi^ koW ft^L ^wv\ 1 Jin r a ^>c c-w t pa 6^ WfyzT 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
r* 

mission S~PV~4H ?MT START (DD;HH;MM) MET START (DD:HH:HM) I LOCAL START 

D03 '■ 3LC i Ifi 1 I ■ 5 C 1 am-^m CASSETTE # DATE 
MO DA GENERAL ACTIVITY ST TIME 
D : HH : MM NOTES ota -.30 -.n mJm^m A/H - gioruf a. ^.na;K -Item LC C >. fW e nJ-3 o^ 
LPS Kirn in Gc v U ,^ (>c hU)4. f^frm (Vjnao ' 4\ forming rwv video \Vcm l&^tr Aex*.*- . ^ ^ ^ ^» ^l L ' ****** ^i^W . 
ACRdoc : TRANSCR J.S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 

» 

MISSION D \ ^ 
GMT START (DD:HH:HM) MET START ( DP ; HH ; MM ) LOCAL START AM-^PM^ CASSETTE # 100 DATE 
MO GENERAL AC TIVITY MET TIME 
DD : HH : MM NOTES 3>\ W 
^ : 45 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE r* 

MISSION ^T^-^M 


GMT START (DD:HH:MM) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE * 


°) ' 0 1 AM-j^M ) 


IC \ 


DATE 

MO u DA^ 
GENERAL AC3 

ilij a W c >~ Srrf\TU 


FIVITY ^ 


MET TIME 


NOTES DD : HH : MM C OV * c^ l ' ^ 
5S 
31 Ho 4^ Lie Lot-pi "Taxy wuAAOLCty., fr>^ bfiOAxi >vcm ■ 1\ \ ^ 5k 
£2 2s^ 
ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION 
GMT START (DD:HH:MM) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


*9 * 4 1 am-/pm\ 


\09^ MO DA <oo YR MET TIME 
DD : HH : MM NOTES 
JTK- 


A 0 ftt /W- 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START (DD;HH;MM) 332 : </7 MET START ( DP ; HH : MM ) LOCAL START 

</:/ r am -^m 
CASSETTE # DATE 
MO 

U- GENERAL ACTIVITY 
MET TIME 
DD:HH:MM YR 

M 10TES 
Ml 
/--^ QsictM /fjr .fs.* A*t.^. i.). j 
~7f 

r>cg>;^v^ f 
1 ACRdoc : TRANSCR i.S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START (DD:HH;MM) DATE 
MO 

_d MET START ( DP ; HH ; MM ) 
GENERAI LOCAL START CASSETTE # GENERAL ACTIVITY DA MET TIME 
DD : HH : MM , , NOTES ^ 5 b ^bs^U^ oo3 ^ N 

CvW , yk,u^&$lf M_ &4k — I" » — ^ 1 — ■ — — 4 433 ftjrt ri A TS fu.'$jkJ- msh); (Ujzy^ 
23; .\J> in* ( K 4^Xi^1jL/iA^ 


ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
r» 

mission , 575 GMT START ( DD:HH:MM) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


AMt^M, 

>ATE GENERAL ACTIVITY il DA x YR <3 C'/lC. MET TIME 
3D : HH : MM NOTES 
00' 
£</? 7* 
7T . /\ * /J . ft AtA.-dLu^ j A/A y ik f xtk *J ma : ^ , j-y , J n ^ r ^ ^ m .^ f r~ ,j 

oV. 
0 
i.S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START (DD:HH:MM) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


333 oc W ^ 


I0(o 


DATE ~ 

MO DA YR 

n <?/ 


1 GENERAL AC "3 


PIVITY 


MET TIME 
DD : HH : MM 


° 0 

^ 1 NOTES * /XT!/ T^t e/u:^- fey-tVLwi 0 f, lif > 

r 

ft J1L2L01 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START (DP; HH; MM) MET START ( DP ; HH ; MM ) LOCAL START CASSETTE # ICTL DATE 
10 

-IL GENERAL ACTIVITY OA YR 
4ET TIME 
DP : HH : MM NOTES ■>vj+ -jtjjL^t ^ L : Mj ^jm. - Ju J ^u - u .juji fpuy n oM/. 

, 7 ^ - • - r^QL ^ f^'^ A ^ t 
1mA ID 
■p 
r,l.^H(. 
~jUjJill£ AMIh^ML. sU&*"*. ; V- /uJ> jMkk *&y ' ^ of 
i.S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START (DD;HH;MM) SO TOTE ?> oh il 0? > MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START ft AMj g) CASSETTE # 1 DA YR , 

41 GENERAL ACTIVITY MET TIME 
OD : HH : MM NOTES }\L fj P OK bszj. j> & \ (UAH tk ti V \S ¥ 1 *- i ff ■ : * ^ / / 1 


Hit fa. e&s-/-.ja ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
— r* 

MISSION r 
GMT START (DP;HH;MM) MET START ( DP ; HH ; MM ) 

(M- DA 55\gq LOCAL START CASSETTE # ATE GENERAL ACTIVITY 4 DA YR MET TIME 
>D : HH : MM NOTES r 7— 7T 3f Mb 1 AiiJ> ( - ?}. 
.4/ .' •• r f.04. can ■ ^ 'V.4 ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START ( DD:HH:MM) 

533 »y. |Q MET START (DD;HH;MM) 

ocW ; fl,3 • 53 , Off LOCAL START CASSETTE # c 10 DAT E 
MO 

-ii 41 GENERAL ACTIVITY MET TIME 
DD:HH:MM NOTES fl,A .ft '■ " b , V^.. | ft.ft "-ft K,t*AjJ.~rv6&fi*~ A ft ft ^ U;,kc Mm lu^fKH, ii 111' 1 V WW ^ - ' ^ ' » H ^ V-~1 » » "^j^T ^~»-. ~# ' U Q « W - ^ )V-'«" ' 

31$ ^MVE » * ft * E lk - ,M j^K O i /C tvjA f M - - ^ljuu . 
tin/ uM tK 

ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
r* 

MISSION 1MT START (DD;HH:MM) 

yy> 4/ — MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START a } ;^0 AM-tffc CASSETTE # ! ! DATE 11 DA 

2£ YR m. GENERAL ACTIVITY 
I ^fckU U\ 2f«iTt : & flrffty. <^|z MET TIME 
DD : HH : MM NOTES 111 — "itu * 1 C^5Z ■ 2& 

s i , t^*M % c- o4.|Q'. CrC 
4 2^. (TO 
7 ' 


ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START (DD:HH;MM) MET START ( DP ; HH ; MM ) LOCAL START CASSETTE # DATE 3L 
3 1) GENERAL ACTIVITY f 
MET TIME 
DD : HH : MM NOTES Am 4"^ °^ 


£>0 4c4^^ ULuro is 31 ■ 5$, tt *i -iL-t*/^ ^ & (nhj-^J^ nhi - dlup art j rife, f fxif^^ 
Q5. 11 'Q* 

\ 

ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION* GMT START ( DP ; HH ; MM ) MET START ( DP : HH ; MM ) 
LOCAL START CASSETTE # //I //3 DATE 
MO GENERAL ACTIVITY PA 

£2 M. MET TIME 
DP : HH : MM NOTES 4 ft: a 2 X. /y'4s fjg^df-" ttsuJz t'J&a^j ..ou^lf 
7.vy mt ot'L^ui f mc» ^AoU JL^?> i i ,7 h 
strut ^ M. ACRdoc : TRANSCR ,S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 

mission 5>T$ i c / 
GMT START (DD;HH;MM) DATE 
MO 

±L OA 

2.9. YR 

2L MET START (DP; HH; MM) 
~ GENER ERAL ACTIVITY LOCAL START 3 100 (ffipPM CASSETTE # ; / y MET TIME 
DD : HH : MM NOTES 1^5 ma Em 
(5; oi 
0 .- ^ VX^fc. Q&iflJl My P,-C<?.u3 f JH\.-(Wv\P (L I5i! - re u\ fmlvo aajpjl .IK'fl 6nV \ ■ t>^ . r ; xd- m A ^ r 

ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
-p r» 

MISSION QT^^^M GMT START ( DD : HH : MM ) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


DATE 

MO , DA^ . YR^ t 


GENERAL AC«3 


CIVITY v 


MET TIME 
DD : HH : MM 


NOTES 4 : W/-^ 
1LL_L 
Is i A/ if- tvg^j IK & frlii PL &y (hxml'uX^ / AH jj 
Ml 
If. 6 

tail TIV\L( ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START ( OD : HH : MM ) 


MET START ( DO : HH : MM ) 


LOCAL START _ 


CASSETTE # 
CCH* lie <6S 


/,0 *0 1 (MrPM 


at- DATE 
MO GENERAL ACTIVITY MET TIME 
DD;HH:MM NOTES JlHl Aianfe frit Ami 5fft i nr u-= |> — i 1 i. n . i m v i ■ i_v 

m o - P/ 
3£ 
HAfi tea Q-g^L : Xkiaj 4 hiafynf I km 3p> fi m 11 qoub. > 

j2M ML 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION ^"TS- GMT START (DD:HH:MM) 


MET START 


( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 
CASSETTE # 


*&> • I r. 51 


00 4*. 


■IS 


11:$'? > 


lM\-PM 


in DATE 
MO \ 
GENERAL ACTIVITY MET TIME 
DD : HH : MM NOTES COM: a. ft ; I? Plu-tn-n- rife rvUAs At> ^ p*E>. ftW toil. A^M from mMt mx.-iaA/y. i^TA^'s 4ajm^ 
1M 1M bn>-| POO. - ap-Uir 44iis, faCS WW A4WwJi>' 
j CCCyA jCCCy A jCCT , 4 ^5 
ACRdoc : TRANSCR 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION f/TV L {^ 4 GMT START (DD:HH:MM) MET START (DD:HH:MM) 

£>o4: fS'Sl LOCAL START 
(3- < AM-?M CASSETTE # & 11 % DATE 
MO GENERAL ACTIVITY ... clj^i _&^jt~ MET TIME 
DD : HH : MM NOTES 

51 
P^olL kA Li^i-^ 
0, ■■">"> is 

Ai 
ACRdoc : TRANSCR S. Gov't 
TRANSCRIPT PROFILE 

MISSION 57V ^ GMT START ( DP : HH : MM ) MET START ( DP: HH:MM) LOCAL START AM-^M; CASSETTE # \\o\ PATE 
MO GENERAL ACTIVITY MET TIME 
PP:HH:MM ^jiupt ficmphii.. Utter 

v' 
NOTES 4 '■ )'1 : %\ 

ni<2 - He-pi vimv . .Kii fx-diou-t Te-Vjcl <,cW- g.'.fcx'fc -a 
L 
lip lUU,- Millie y pf ft^L > 
ACRdoc : TRANSCR S. Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE 

MISSION vSTS " ^s 1 GMT START (DP: HH: MM) Bate MET START (DP;HH:MM) LOCAL START i ; 57 AM-PM CASSETTE # GENERAL ACTIVITY MO LL MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 1^ id. Lijik, Af£> Qlrll ro^x-o. Cw ^ 


CO Atefnp Aiwfe^ i/(1.Ca^ , .., QftpMi/aic kahji oJt Mm^l . 

hU/.1p i r aX^JL Hvra? fr^f ftk Urn y e ^ jLBAjP°p>x^u^ o^-.c.g d£QLk>a fo-^v^ flip. IftS'. j^^Ul QlZSj W^- U^P^ 
ACRdoc : TRANSCR S. Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSrONv5S"j7^^ GMT START (DD:HH:MM) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


am-£m! 
DATE 

" II 04 sA "I I 


GENERAL AC1 

M n icJ ,4eoX L i 


?IVITY ~ 

MET TIME 
DD : HH : MM NOTES ,21: 0 31 ■ £1 ■ Die - lJa; £ £& a k , nut Hh u /no. hd- & m fa 
31 tt y? L fe^flO j Ojd- 4IVu^ k 3- g±: h^MLStexLify 
3 

ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION <5TS~" GMT START (DP : HH : MM ) 333 < 94 W MET START (DD:HH:MM) LOCAL START CASSETTE # DATE 
MO GENERAL ACTIVITY li DA ^ YRft n MET TIME 
DD:HH:MM NOTES In 1 f ■ 1-0 ST KU, pjy.^j 

0 1 
4'^ fe3= f&&au>"T? hie i 
ACRdoc : TRANSCR . Gov t TRANSCRIPT PROFILE MISSION. 5/5- 1/1/ GMT START (DP: HH: MM) MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START AM-^m) CASSETTE # PATE 
MO GENERAL ACTIVITY PA YR r . MET TIME 
PP:HH:MM NOTES ~ , liW^Tc^ CJ u'rt HiHtU^ , fniy- f iJd liJnh*^ uoJtkJi, 

-^di fa f i> h fa ^ U' V 7^ 


5>; S>- >5 A\/QCr< ACRdoc : TRANSCR 
S. Gov't TRANSCRIPT PROFILE MISSION MET START ( DP ; HH : MM ) I LOCAL START GMT START ( DP: HH:MM) CASSETTE # ^^^GEMERAL ACTIVITY" j^^^^^j^ rV PATE 
MO PA a MET TIME 
PP:HH:MM NOTES 

fkk - (\ih*&>' U u a**-q leTtr***^ (L^^piri^ h ^r-sr? w 
Aft/'- ftO * .'1 . 
j — r 

A 
(_nJ fralj Auu A-^a. a jkf J2s 
moal 0,^1 JuAuii.* l+l use-Lie.; c^U^f^A . 

43v3V.*> frtt - Uii' K ^ ^ ^ ^ j^xj ^ , ACRdoc : TRANSCR Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION S/S ^t£- GMT START ( DP : HH : MM ) MET START (DD:HH:MM) LOCAL START fy./9 AM-(pfT: CASSETTE # DAT E 
MO DA, 

-2i MET TIME 
DO:HH:MM YR VfoKi,. GENERAL ACTIVItT^ NOTES yf— ' 7 "^T" ' ' — ' " 

£222—... 7. 'ft V 0-3: rf - ft \\ ffte, ^J^; ^ ^2^g ^-V. & ^?// 
V\/t 3~7u>YK&y hXi.iiJ /Yurt Cj-ilaJU*, 'falsa. J22- a n A A A ^ _ /i . , . ^ MAM/ U\„ , f) r , A 
7 ACRdoc : TRANSCR It S. Gov't 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START (DD:HH:MM) 3ft?> rh 5% j 0 MET START (PP:HH:MM) LOCAL START CASSETTE # DATE GENERAL ACTIVITY It YR . MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 

00 I^.irt it 
Jit v^.-- Jl^i^<^ / t p- , , , ... fit/ 1 . (W^i jXtJL. UZ^&jjLi^ fK (jrfrXd. 6t,'tf:<n pYC .ix. ffi U fa/lr vim,*, - did, si: y,. fctdvcLi-hunJbrff \OLJ^ 6t\ t 
£0L 

y*A\ irk ACRdoc : TRANSCR 5. Gov't 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION ST^^J 1 / 
GMT START (DD:HH:MM) 


MET START (DO: HH.-MM) 


LOCAL START 


CASSETTE t 


DATE 

MO DA YR . 

ll Q) 


GENERAL AC 4 ] 


PIVITY ~~ 


upin mruci 
tUUL 1 inli 

DD:HH:MM 


M/VD CO 

NUltb 


(TV j ■ ' v <-i 1 . 
*° ft ; (i 0 


LuQJc.sL<>TrLt 10 ft - yru^ l > IMP 7 - AW IJAt.4M-y. . . 


*r\ <J k 

~> ' ■ 7 i 


\L -J a \ /ft ji s> i //? / j a * /L m /jC Lj ) y ^ v ,„/ir«, , ) 


w 


•>u jrJL- J 0K -tL?iK/ K&A-iVL, - -fsUr strife ( ~ Q - L < Jf+U'^sx^^ 
— „ — — - — - — ■ — 1 '■ 1 — — 1 ■ '•• — ■ 1 — * ■ • 
— — — ■ ■ ■ ■ — ■ ■ — , — — — 


• , — 

ACRdoc : TRANSCR S. Gov't 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START ( DP ; HH : MM ) PATE 

jL ^1 / 1 DA 2H- YR . MET START (DD:HH:MM) GENERAL AC LOCAL START CASSETTE # MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 

/Klutzy /u^U-a.a-- ts-nkfy. jfj&djZL 
VI 1 ? " ft l\ - /Tw^- kmu ^ s /n^ c O^IIaX^ LKO~d kllhtl - Of- ^ 1 1 

ACRdoc : TRANSCR Gov t 

1 KnNoLK irl 


ODAC t r c 


MISSION 5? 


GMT START (DD:HH:MM) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


DATE 


GENERAL AC] 


?IVITY ~* MO DA YR MET TIME 
00:HH:MM NOTES ■Oi; bL-o4- ft /- a o* All MTU 6/' nv. 
0( if ^ 
Am, I 

Oh A 1 c< ha 
ACRdoc : TRANSCR S. Gov t • TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START ( DP : HH : MM ) 3M . Of 6j[ MET START ( DP : HH ; MM ) LOCAL START CASSETTE # PAT E 
MO GENERAL ACTIVITY PA _ 

-2i YR MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 
01 4^ 

hi tt- 
A '< 
0>. - ft 


ACRdoc : TRANSCR S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START ( DP : HH : MM ) 
DATE 
MO DA Q 2ZL YR . MET START ( DP : HH : MM ) GENERAL ACTIVITY LOCAL START V; 5^am-?^m^ CASSETTE # 

/30 [YlkVi j>.ip sit^ct-' -)))&.i^u Km.->ul<j MET TIME 
DD : HH : MM NOTES 
AN \\ u « i), OOP " * £t_^ !/ e / s \ - 7 
v ACRdoc : TRANSCR .S. Gov't 
TRANSCRIPT 


PROFILE 
mission ST^-^*/ 
GMT 


START ( DD: HH: MM) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 
\ £» JO 
b% am-^m) 
DATE 


GENERAL AC1 


?IVITY Jl DA YR MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 
TO A, ft jf mJ", aM pp. 3>-Vo 
Si '>t 
ACRdoc : TRANSCR . Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE 

MISSION . 571 - GMT START (DD:HH:MM) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 
DOS" 01: H% - 


AM-PM 


/3-2 . DATE 
MO GENERAL ACTIVITY DA YR 7 MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 
f r 
5): lb 


ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START { DP : HH : MM ) MET START (DD;HH:MM) LOCAL START CASSETTE » 

no 
ENERAL ACTIVITY j* t '/>^ <y.J*J. WT^TTZy DATE 
MO 41 f MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 

t j^ w ■■■ — ' — — — * » ■ i ■ - —www i C» ' y— ■ ' ' ' ■■ ■'■' I'i' rtw il i m wmnm m ^ m mum m u m wv m n ■■■ ■ XL cB>.sl-. |<| 
005: b4. /jhfj j ACRdoc : TRAKSCR . Gov t 
1 u TRANSCRIPT PROFILE u 


M I SS ION v 
GMT START ( DD : HH : MM ) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


/0 ■ ox am^?m ; 
DATE 


GENERAL AC*3 


?IVITY ' MO DA 

3H- YR 

5JL MET TIME 
DD : HH : MM NOTES CCTytMU-Llx 
V; " -i . ( / \ 777 c'7, A/A |\ - Sums Ss/T 3 ^ ^ ^ Auipju&k i/7? d/ a. 
ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START ( DP : HH : MM ) DATE MET START (DD;HH:MM) LOCAL START 

/0 Vr^AM -fEM 
CASSETTE # 3. GENERAL ACTIVITY DA YR 

-41 MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 7 e6 5l> 
0 ' W [22IL y : 2 ? 7 JLL12L 
ACRdoc : TRANSCR . Gov t TRANSCRIPT PROFILE MISSION 5/5 GMT START ( DP ; HH : MM ) IH 't fx ; 11,7. ') MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START ■ 1 * CASSETTE # / 1C PATE 
MO PA MET TIME 
PP:HH:MM YR GENERAL ACTIVITY , t „, „ NOTES 1A 
(T'J 
7 
mil 
Jii f • * 
ACRdoc : TRANSCR S. Gov t 

TRANSCRIPT 


PROFILE 


MISSION ^T^" 44 
GMT START (DD:HH:MM) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


$ ■ (2- (am-4pm 
DATE 


GENERAL AC*3 


[•IVITY W 
met time 

DD:HH:MM NOTES T (ft W fl( H ^ pjyt iirjytk • lot? iul\Ai iuT,n riiOLo -dm (Vt/ixi 

14 ±K He Ait,™ mi 
^ fc-imt^q flu/nip, 
ISM 

ACRdoc : TRANSCR Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION ^T^V"^^ GMT START (PP:HH:MM) MET START (PD:HH:MM) CASSETTE # U5\ 15- >a 
DATE 

MO , DA ^ > YR 3/ GENERAL ACTIVITY "Tec' '^^ Q 4k^f MET TIME 
DD:HH:MM i r CI 15 ol 
Amc- a iuA fr-ii £c i r-ki^ ,-rf data, -h 52 a a tJ&t A/ft- hi- t ffi i v £u n irwk huht: * * K . >\ ... / . I J A Ik .0 } IkJl i 3JL 
ACRdoc : TRANSCR .S. Gov t 

TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION. *S~f S" ^1 ^ / GMT START (DD:HH:MM) 


MET START ( DD : HH : MM ) | LOCAL START 


CASSETTE # 
boS> lb <"35 1 ld t c ( ^-pm 
DATE 


GENERAL ACTIVITY 


MET TIME 
DD : HH : MM 


NOTES A id if. Cuft- ;,.u $r Twites. ■ 

&*&»/7kve L-fe/vJf U f h Ludnod Outfit fLfi* 
^i^ mih ir^xv^i^ ^uvx^<- ^OjLo}vt ^ 
ft/ fit&iu 
n 
ACRdoc : TRANSCR S. Govt 
TRANSCRIPT 


PROFILE 


MISSION ,^T^~ 


GMT START 


(DD:HH:MM) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 
CASSETTE # 
/£>•'&/ ( 
No 


DATE 


GENERAL AC*] 


?IVITY ~ MO ii MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 11: 1 1 JliS 

I I 'I f i7 : 
n \y\ mo , u^Lik o^Jc^jk A W/A- Ct uikxk 4t> IH^ C t£fot Jolt. SgjL; 
ACRdoc ; TRANSCR S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION ,6TS^ GMT START ( DD : HH : MM ) 


MET START ( DD : HH : MM ) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


1 1 ^ /aAj-pm 
DATE 


GENERAL AC1 


FIVITY ^ ' 


MET TIME 
DD:HH:MM 


NOTES /y^ jkjjiVq pMs.n,') tmud^ UL o^m^^ ^1 &4 ±LA^k ^ki l|r^ pM^W l£t& th£ c > . prr,cef& rJMM&C Iff* ■ mil 1 Vt 1 ^ 
ACRdoc : TRANSCR S. Gov't TRANSCRIPT PROFILE 4 


MISSION v 


GMT START 


( DD : HH : MM ) 


MET START 


(DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 
. /)5 


CD 6: 12 
1(^*0^ am-^pm) 
DATE 


GENERAL AC3 


PIVITY "7" MO 11 DA /, a YR 41 MET TIME 
DD:HH:MM NOTES Gotn^ -fa dL^ tjuahr dwrnr thru f < f^ )71p 
Z 25 

fym Twin A -tii r - 


'•- — 

ACRdoc : TRANSCR JUL S. Gov t 

TRANSCRIPT 


PROFILE 


MISSION Ji S~ 
GMT START ( DD : HH : MM ) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 
cos - n?;^ 


DATE 


GENERAL AC*] 


?IVITY 
MO w DAa £ YR Ti 

MET TIME 
DD:HH:MM NOTES ft/ft -Pn feS^ hii/UTi^ ^a^Afcii^i^ - f?: II : si J13 iilil 

JM3 ^ £fr 22, * » 44 i 


Ml 
ACRdoc : TRANSCR S. Gov t # TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START (DD:HH:MM) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


■ n ; ^ 


ti'S • l°i ;C4 


DATE 


GENERAL AC1 


7IVITY ^' 
MO \l DA ^ wt \1 MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 

iiii 3 &115 0 . 11 md ojm-^fiW ^-.ui^ G:xo'./Oj c:3J;a A/ii ACRdoc : TRANSCR Uki i.S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION STS' GMT START (DP: HH:MM) MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START CASSETTE # ^5 PATE 
MO l\ DA go YR q,i "La V GENERAL ACTIVITY MET TIME 
PD : HH : MM NOTES 5:iq '^b 
lym fill 1 - Dk b\V r-e^cfr r v 
ML 
-- ( JU CL '\& 

Miik^g^fei^ jinx atK4\rn\ Iw^u si^. 

r -r* -i <\ ff\ - iN, ; , 

1 
• ACRdoc : TRANSCR . Gov't 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION k3[^> - GMT START (DD;HH:MM) MET START (DD:HH:MM) 005'. 7£>2Jf LOCAL START AM-PM 
CASSETTE # DATE 
MO GENERAL ACTIVITY 11 MET TIME 
DD:HH:MM NOTES W A 
'prwv), Uo iH££2 p^' H^-v 
.'si r ^ \6 2MI ^-U-CCUic V^Jr\ l>.c. ; o'-) 

ACRdoc : TRANSCR It .S. Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE 

mission ^rs~~4*-) GMT START (DD:HH:MM) 

334 - yc : $n MET START (DP:HH:MM) LOCAL START AM-Jj^_ CASSETTE # 47 DATE 
MO GENERAL ACTIVITY it PA 36 YR qi Aff n (lWr m4 <Av4rnmU^ MET TIME 
DD : HH : MM NOTES U-tv t/£ fro fry fra^g - 
TO 1 1 la. tjJcnjcJna 4- c3Ji Mo Ml MM [mnm i i iBM i ,, i i ■ mas ^ k o .« k. ^■ 0^ ^ max Kr* Pert \ ACRdoc : TRANSCR S. Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION ^>fS> ~ V GMT START ( DP : HH : MM ) ^ A y ci ^ 

>AT£ MET START (DD:HH:MM) IT- ^ 

IENERAL R LOCAL START J-fc>63^ AM^fid - CASSETTE # DAT 
MO 

4i DA 

^9 YR 21 GENERAL ACTIVITY 0^ V ^ >x^2, /c^k 

MET TIME 
DD:HH:MM NOTES T5*f J* ftfofi^ 4 erf ^ r 
17 1 9 W - ^/ fufdf iie , Sd j ''( faff- - 
7* 

0 1 
ft Old/A cLujXo - fl&g/i ^ ^ ik p> oft j i M - nrt haA-unKfltehf t/UiJ-rf £ ^ tint, fi*. 

ACRdoc : TRANSCR S. Gov't 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION \ \ 4 * J GMT START ( DP: HH:MM) MET START ( DP : HH : MM ) 
LOCAL START AM-^M) CASSETTE t Z3& 
PATE 
M( GENERAL ACTIVITY 11 PA 
0 n YR 

4i MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 

M 
r ACRdoc : TRANSCR . Gov't TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START (DD:HH:MK) \TE MET START ( DP : HH : MM ) 

GENERAL ACTIVITY 
CASSETTE f DAT 
MO DA 

.3^ YR NOTES MET TIME 
DD:HH:MM 
— — * ' " ' 7* ^ — * ^ 
A, rig ^->x y dkkle'JK^ut- T -ami* 
^-^J,&\fbPM^p^l>. , A fan- frfi/K^rfA 

ACRdoc : TRANSCR S. Gov t # TRANSCRIPT PROFILE MISSION / GMT START ( DP : HH : MM ) 331 >3 DO MET START ( DP ; HH : MM ) 

EB LOCAL START <P. C3k AM-PM CASSETTE # PATE 
MO GENERAL ACTIVITY DA 

30 MET TIME 
DP : HH : MM YR 1 ^ NOTES ftfca^W- aWi. ^./-W, -A^x ^.yurzufj^x putt , S-k. )t |V 
..-, */, A l\ nil . - — . . 4 - I .t I est,: lob J- a^iL,X" iv &i^- I jtft~f> \ J 1 j l " ', 1 ^-Iw^o 
ACRdoc : TRANSCR . Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START ( DD : HH : MM ) 


MET START ( DD: HH; MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


MS /'/ 4V 
{ 9 ; AM-fPM, 


/ST) 


DATE 

MO DA YR , 

i 1 3tf 7 / 


■ j . , GENERAL ACTIVITY i ; /> ~ „ . . ^~ 


/ ' / ^ MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 


tf\e - r*= suv p aA _ "7 TrJ. Vf**^ ■ 
fli rt/ LLMzL rf/M M ^ .^ ^/fM JV; . 
^ jjfl ykdfL y ii^ fc bh fj i AhA. 
ACRdoc : TRANSCR .S- Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START ( DP; HH:MM) MET START ( DD:HH:MM) 

Qoi*<Ct '< /^ ^ LOCAL START CASSETTE # AT/ DATE 
MO DA 

?>0 MET TIME 
DD : HH : MM YR 

.21 jtfjJ-Az?/ ^. GENERAL ACTIVITY M^^stnt Tift- ,„ />vi NOTES ' "ST k*)rt n-.p. CI 1 1 * 1- 6b >\: 6l 
1 7 r 
- . ^ 
At 
ACRdoc : TRANSCR Gov't TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START (PD:HH:MM) DAT E 
HQ 

01 DA 

.^0 MET START (DD:HH:MM) LOCAL START CASSETTE # ' 1 — t^U i jrK pJ£ GENERAL ACT I VI T: MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 

_£2L 
7 KM* k <-lc - "7 

ACRdoc : TRANSCR S. Gov t # TRANSCRIPT PROFILE MISSION 
GMT START (DD:HH:MM) DATE 
MO DA YR 

Si MET START ( DP : HH : MM ) GENERAL ACTIVITY CASSETTE # 

MET TIME 
DD : HH : MM NOTES 
L 

ACRdoc : TRANSCR S. Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START ( DP : HH : MM ) MET START (DP: HH:MM) LOCAL START CASSETTE # S3 PATE GENERAL ACTIVITY MO OA 

3d 
MET TIME 
OP:HH:MM 
Ik oi. ^, /f AIL 
•+ — — — / ^ v* — . — — ^ ""' ^ ^ 
Cry 
K \l4 LfM 4± 

ACRdoc : TRANSCR .S. Govt 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START (DO:HH:MM) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE * 


<7Vd AM-^ 
DATE 

MO, DA YR . 
l! *G Ql 


GENERAL AC3 


CIVITY 


MET TIME 
DD:HH:MM 


NOTES 
1 
D 4 Mi A^ui. ^,^1^ -/IfW a^LCw. ^ 7 ffi &p oil 

HlmuL ihMA^L '.-Sfe. k>h^A.o lt rUft?) $h f 

■ 1 1 S ^ - ACRdoc : TRANSCR Gov t TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START (DD:HH:MM) MET START ( DP : HH ; MM ) 

Mi-.iii. »«.«,,..,,», IW „ ■ „„■ . i„, i. m.i.i ......... mm _.,«>. LOCAL START 

/<?■• 4* 
3^ CASSETTE # DATE 
MO GENERAL ACTIVITY OA 

30 MET TIME 
DO:HH;MM YR 0 
NOTES i-f/ # ■ Z^ BX -t&fc* /^^^ /» / 1 fly,M{jJjL. .... 1 . „ rtcj , T 0 F^Ju^Att-uM/ Z ■ , L. . Jk, - D5i<-/- ID 1 
ACRdoc : TRAHSCR .S.Gov t TRANSCRIPT PROFILE 

mission S7'S c (y GMT START (DD:HH:MM) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


"is' oo : hz; ?r 
/2 / ^ ^M> PM 
DATE 

MO DA YR 

/? / 9/ 


GENERAL Ad 

. -z 


?IVITY ^ ' 


MET TIME 
DD:HH:MM 


NOTES 
^^.w^ ^ f 


t *: J* 
(i: i< 
// ; fo 
iitifb — 


. <^za<^ tfcJ.ju> 
ACRdoc : TRANSCR -S. Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION GMT START ( DP : HH : MM ) MET START (DP:HH:MM) LOCAL START £ ¥ (£m>PM CASSETTE # PATE 
MO 

J__ GENERAL ACTIVITY PA 

/ MET TIME 
PP:HH:MM YR 

1L NOTES 9 21 c/l t •so v 
__1 Mffi^d^ tfr try^.&Lxrf' -?>^j&6*>y»x .sl~*l&*<. -jA.^<*a&^J> ^^,t.v-tc'^k<pffi 

, "? I -v -t Z^U^y ~-Q^ s ^ ^<&$a^> R< « dg &f ^o-c dtsu tike ti^er /Co^ fr/ff j'^-'r-uj- iyo'-y f<&j <^n^ ^/t^tf- <?f K<'Sr<^^(&«i?r4**^P<*2f 4/A uu*~Ju*^*< .X/ts sg&Zdc* s^*.***. ^JL*;.<^ _2 ( . ?;*? a/// Ats< ,._a- y efCi ^fcrvk JX.* frtl^r-.TL^ Xi- e^v&P ./*ds~lL .tffl --Z+dLi IV. 5* h/&. _____ / v; ~* — -~ ; — ; — 7 — — o> 7 * — — 7 
— < — ~ . ^ — ACRdoc : TRANSCR S. Gov't TRANSCRIPT PROFILE MISSION ^7S " GMT START ( DP: HH:MM) MET START (DP:HH:MM) 

COG: 14.^ 
CASSETTE # /5S DATE 
MO GENERAL ACTIVITY MET TIME 
DD:HH:MM ii NOTES lH < U/iv- /1<U* xitUt oD rYU/w^JUs fir*. rUnJnia* fltf 
- (taut jiybui nvwAu fiMinva* ft^ 

mo 

jr^.^-yjiU^A. ftflk&« /"vsi* £m -Attn *>Ma [4; gs , J5U1 I 4^ TV "7 a/^V- 
, £t T~K^ 5jiy.fi- 15-45 
,/jjjJlA.p CM 
ACRdoc : TRANSCR i. Gov't 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START ( DD : HH : MM ) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


335 '.I Si. V\ 


cc-l : iS:</7 


Q O / /^A^-PM 


/ b ^7 


DATE 

MO^ DA | YR^ 


! 


GENERAL AC1 


CIVITY ' 

j?d MET TIME 
DD:HH:MM NOTES A 1 14-- itprlcttz 4t, rU- r.r blf ha^ on /t - 
li 1 / ■ f^O , /R- /;<H: m rms u fel tot- fe ^i 1 
ACRdocsTRANSCR 11 S. Gov t TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION ^TS""^ GMT START ( DP : HH : MM ) a P~AT~E 
MO* ^ DA MET START (DP: HH: MM) LOCAL START CASSETTE # GENERAL ACTIVITY MET TIME 
DD:HH:MM 
NOTES S'4 
10, WA-<Mu-* v&p put 1 ?. h w^ S^^tQ^mi^ .He £1 
f \0 — l^ p ^tVTr XiTU iL ^fr^n , 4rs^cK^' 
ir t 
ACRdoc ; TRANSCR S. Gov't 
TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START (DD:HH:MM) MET START (DD:HH:HM) cci* ; /9:o<V LOCAL START /g^J $Q AM-^M, / ^ / CASSETTE # DATE GENERAL ACTIVITY MO cr OA /V. crloi-h Pqj.i ft Qui MET TIME 
DO:HH:MM NOTES mi mCr /ia-.y 7V' 4*, ka.4fcri 4 f t£>lLtmhA i°l ; ^ 
fj / G ££, 3 4* p i c fc kp - AO JiiN huyd^u -*}. Ami pad* &LzteJkt fkd Scad. I (?cnd-hiot ft : d?5 
& k b& (X W\ ^4 um •^J L dLi l Kite 
i Q ; • M / jfl a ffinrri . cSdl / a ^£ 
Am - a gm frA f oJL ^ lb k$ - £ . 
5cf 4fa ACRdoc : TRANSCR .S. Gov't TRANSCRIPT PROFILE MISSION GMT START ( DP: HH:KM) 3dS • iq 23 MET START (DD:HH:MM ) LOCAL START 'to CASSETTE * DATE 
MO J * ^. ~ lie*;-) *y±- U I ) GENERAL ACTIVITY MET TIME 
DD:HH:MM 5 T'" - A*Uve^ NOTES 
at/) 

Wot ^ A 
Aim MA i f^iHfrl flkofo; f/yi'PL G^^.ihro^^RA j) K re> a curA cAiu^ ft 1ft/ ^us ^ 
fa x 
2m A-ocdl ail (hi W Tin U. i • ACRdoc : TRANSCR S. Gov t p 
TRANSCRIPT 


PROFILE 


MISSION ^ST^ - L i L ^ 
GMT START ( DD : HH : MM ) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


C am-^m] 
DATE 


GENERAL AC«3 


?IVITY MO L DA YR MET TIME 
DD:HH:MM NOTES he yon bgvvt a-'/jlv u/v 

/tm It 
' flit ij(Tt{> pxj^MlA^ AO£ P^r»/^y5 . 3uy tl rr; tr^j; £ i\m jqq i a J a ifcr l * y Aritt j * at r' 
3 V* ff\C, ITuik ^,^v> tUr^liV^q. 
ACRdoc : TRANSCR S. Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION ^^rS" W-H GMT STAJRT (PD:HH:MM) MET START ( DP : HH : MM ) LOCAL START AM CASSETTE # lib DATE GENERAL ACTIVITY YR MET TIME 
DD:HH:MM NOTES Aft - k^i^A^m. /all HSdjbL J AnjhT^ m^tth 
h To, mo - jthkphs Ujfayi<\ fims>ctb± p&xtxr^ 
A™ M.r< $£C* . Jk/^vmrJ -ft >-■ -.aiktet- .0 Arts a Jan/./ 


iff hM 
Ilk ft<r - f — - - — - - r rt) £1 3*^* 7& ru^ jcvJtA s ^mlc.A um^a raj 4, V — r ; 1 , > 
ACRdoc : TRANSCR S. Gov't 
T RANSCRIPT PROFILE 
MISSION ,STS~~ GMT START (DD:HH:MM) 


MET START (DD:HH:MM) 


LOCAL START 


CASSETTE # 


DATE 

MO^ DA ^ 


GENERAL AC1 


?IVITY ^ 

MET TIME 
DD:HH:MM NOTES -to* ?r.4fr 
1 W £^ 


^azcJLo^ cjjTHA gun, } f&£jjr± ^ m^hJ^hsJZl 

jdlLiLlI ££%t>.e?& j kiY ^Q , A/ Alt; pen £1 
J. 

3a. nraS 2i n - all f ACRdoc : TRANSCR S. Gov t 
TRANSCRIPT PROFILE 
MISSION vSZS " 'V^ GMT START (DD:HH:MM) MET START (DD:HH:MM) LOCAL START 
AM-tPM CASSETTE # 

Lk5 i^tt DATE 

MO, is. GENERAL ACTIVITY MET TIME 
DD:HH:MM NOTES 
3- ft A 1 ;6$ 
(Q-o fenr A:ii Q.m\E had 

n 


.-4^ 

A- r 


Turk B^S iWi? 4-« Alua tiinut-t 
aa_ 
95 
ft 


it 
u ''01 ACRdoc : TRANSCR END